Giải bài tập trang 31 bài bác luyện tập Vsinh sống bài xích tập (VBT) Tân oán lớp 5 tập 1. Câu 1: Cứ đọng 1kg giấy vụn thì thêm vào được 25 cuốn nắn vở học sinh. Hỏi hoàn toàn có thể cấp dưỡng được bao nhiêu cuốn vsinh sống học viên từ là 1 tạ giấy vụn, từ là một tấn giấy vụn?...


Đề bài

1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 31, 32

Cđọng 1kg giấy vụn thì sản xuất được 25 cuốn vở học viên. Hỏi hoàn toàn có thể cung ứng được từng nào cuốn nắn vngơi nghỉ học sinh từ là một tạ giấy vụn, từ một tấn giấy vụn?

2. Một xe cộ xe hơi cài đặt rất có thể chlàm việc được rất nhiều độc nhất là 5T, tuy thế người ta đang chất lên xe cộ một cân nặng sản phẩm khối lượng 5T 325kilogam. Hỏi loại xe pháo này đã đề xuất chlàm việc bao nhiêu ki-lô-gam?

3. Cho hình H tạo thành bởi vì nhì hình chữ nhật như hình vẽ sau đây.

Tìm diện tích S hình H

 

*

4. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều rộng 3cm cùng chiều lâu năm 4cm.

b) Vẽ hình chữ nhật MNPQ gồm cùng diện tích S với hình chữ nhật ABCD cơ mà gồm những form size không giống cùng với những form size của hình chữ nhật ABCD.

Đáp án

1. 

Tóm tắt

1kg : 25 cuốn nắn vở

1 tạ, 1 tấn :......? cuốn vở

1 tạ = 100 kg

1 tấn = 1000 kg

Bài giải

1 tạ đối với 1kilogam tì gấp đôi số lần là:

100: 1 = 1000 (lần)

1 tạ giấy vụn thì sản xuất được:

25 x 100 = 2500 (cuốn nắn vở)

1 tấn so với 1kg thì vội tần số là:

1000 : 1 = 1000 (lần)

1 tấn giấy vụn thì thêm vào được:

25 x 1000 = 25 000 (cuốn nắn vở)

Đáp số: a) 2500 cuốn nắn vở

b) 25 000 cuốn vở

2. 

Bài giải

5 tấn = 5000 kg

5 tấn 325 kilogam = 5325 kg

Số ki-lô-gam chiếc xe kia chsinh hoạt quá sở hữu là:

5325 – 5000 = 325 (kg)

Đáp số: 325 kg

3. 

Bài giải 

Độ lâu năm cạnh DC = DM + MN + NC là:

3 + 4 + 3 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

10x 3 = 30 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

4 x 6 = 24 (cm2)

Diện tích chữ H là:

30 + 24 = 54 (cm2)

Đáp số: 54 cm2

4.

Xem thêm: Mở File Gif Trong Win 7 - 7Gif: Công Cụ Xem Ảnh Gif Động Đa Năng

 

*

Ta có:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

3 x 4 = 12 (cm2)

Vẽ hình chữ nhật MNPQ tất cả cùng diện tích S cùng với hình chữ nhật ABCD mà lại gồm cùng kích thước không giống kích cỡ ABCD.