Giải bài bác tập trang 128 bài bác rèn luyện bình thường SGK Toán 5. Câu 1: Một bể kính nuôi cá ngoài mặt hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1m, chiều rộng lớn 50centimet, chiều cao 60cm...

Bạn đang xem: Bài 1 trang 128 sgk toán 5


Bài 1 trang 128 sgk tân oán 5

Một bể kính nuôi cá hình dáng hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 1m, chiều rộng lớn 50centimet, độ cao 60cm.

a) Tính diện tích S kính sử dụng có tác dụng bể cá đó (bể không tồn tại nắp).

b) Tính thể tích bể cá kia.

c) Mức nước vào bể cao bằng 

*
 độ cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ dày kính ko đáng kể)

*

Bài giải:

Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60centimet = 6dm.

a) Diện tích bao quanh của bể kính là: (10 + 5) x 2 x 6 = 180 (cm2)

Diện tích lòng của bể kính là: 10 x 5 = 50 (cm2)

Diện tích kính cần sử dụng có tác dụng bể cá là: 180 + 50 = 230 (cm2)

b) Thể tích bể cá là: 10 x 5 x6 = 300 (dm3)

300dm3 = 300l

c) Số llượng nước tất cả vào bể cá là: 300 x 

*
= 225 (l)

Đáp số: a) 230 cm2; b) 300l ; c) 225l.

Bài 2 trang 128 sgk toán thù 5

Một hình lập pmùi hương tất cả cạnh 1,5m. Tính:

a) Diện tích bao bọc của hình lập phương;

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương;

c) Thể tích của hình lập phương; 

Bài giải:

a) Diện tích bao quanh của hình lập pmùi hương là:

1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)

c) Thể tích hình lập pmùi hương là: 1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)

Đáp số: a) 9m2; b) 13,5m2; c) 3,375m3

Bài 3 trang 128 sgk toán thù 5

Có nhì hình lập dài phương. Hình M bao gồm cạnh dài vội 3 lần cạnh hình N.

*

a) Diện tích toàn phần của hình M cấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N ?

b) Thể tích của hình M vội vàng mấy lần thể tích của hình N ?

Bài giải:

Gọi cạnh của hình lập phương thơm N là a. Vậy cạnh của hình lập phương thơm M là a x 3.

Xem thêm: Top Phần Mềm Tạo Video Từ Hình Ảnh Chất Lượng, Tạo Video Từ Ảnh Và Nhạc 4+

a) Diện tích toàn phần của:

Hình N là : a x a x 6

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a x 6) x (3 x 3) = (a x a x 6) x 9

Vậy diện tích toàn phần của hình M cấp 9 lần của hình N.

b) Thể tích của:

Hình N là: a x a x a

Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3)= (a x a x a) x 27