a) ( displaystyle3 over 5 + 11 over 20) b) ( displaystyle5 over 8 - 4 over 9) c) ( displaystyle9 over 16 imes 4 over 3)

d) ( displaystyle4 over 7:8 over 11) e) ( displaystyle3 over 5 + 4 over 5:2 over 5)

Phương thơm pháp giải:

- Muốn cùng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu mã số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cùng (hoặc trừ) nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 153 bài luyện tập chung

- Muốn nắn nhân nhị phân số ta rước tử số nhân cùng với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu mã số.

- Muốn nắn chia nhị phân số ta đem phân số đầu tiên nhân với phân số trang bị nhị hòn đảo ngược.

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( displaystyle3 over 5 + 11 over 20 = 12 over 20 + 11 over 20 = 23 over 20)

b) ( displaystyle5 over 8 - 4 over 9 = 45 over 72 - 32 over 72 = 13 over 72)

c) ( displaystyle9 over 16 imes 4 over 3 = 9 imes 4 over 16 imes 3 = 3 imes 3 imes 4 over 4 imes 4 imes 3 )( displaystyle= 3 over 4)

d) ( displaystyle4 over 7:8 over 11 = 4 over 7 imes 11 over 8 = 4 imes 11 over 7 imes 8 ) ( displaystyle = 4 imes 11 over 7  imes 4 imes 2 = 11 over 14)

e) ( displaystyle3 over 5 + 4 over 5:2 over 5 = 3 over 5 + 4 over 5 imes 5 over 2 ) ( displaystyle= 3 over 5 + 20 over 10) ( displaystyle= 3 over 5 + 10 over 5 = 13 over 5)


Bài 2

Tính diện tích S của một hình bình hành bao gồm độ nhiều năm lòng là (18cm), chiều cao bằng ( displaystyle5 over 9) độ lâu năm lòng.

Phương thơm pháp giải:

- Tính chiều cao = độ nhiều năm đáy ( imes ) ( displaystyle5 over 9).

- Diện tích hình bình hành = độ dài đáy ( imes ) chiều cao.

Lời giải chi tiết:

Chiều cao hình bình hành là:

(18 imes )( displaystyle5 over 9 = 10; (cm)) 

Diện tích hình bình hành là:

(18 imes 10 = 180 ; (cm^2))

Đáp số: (180cm^2). 


Bài 3

Một quầy hàng tất cả (63) đồ gia dụng nghịch có ô tô với búp bê, số búp bê bằng ( displaystyle2 over 5) số xe hơi. Hỏi quầy bán hàng đó bao gồm từng nào loại ô tô?

Phương thơm pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi số búp bê (vai trò là số bé) tất cả (2) phần đều bằng nhau thì số ô tô (mục đích là số lớn) tất cả (5) phần như thế.

2. Tìm tổng thể phần đều nhau.

3. Tìm quý giá của một trong những phần bằng phương pháp đem tổng hai số chia mang đến tổng thể phần đều nhau.

4. Tìm số bự (lấy giá trị một trong những phần nhân với số phần của số lớn).

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ đồ dùng, tổng số phần cân nhau là:

(2 + 5 = 7) (phần)

Gian hàng đó bao gồm số cái xe hơi là:

(63 : 7 imes 5 = 45) (chiếc ô tô)

Đáp số: (45) loại ô tô.


Bài 4

Năm nay tuổi nhỏ ít hơn tuổi tía là (35) tuổi với bằng ( displaystyle2 over 9) tuổi cha. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Phương thơm pháp giải:

 1. Vẽ sơ đồ: Coi tuổi bé (phương châm là số bé) có (2) phần cân nhau thì tuổi ba (mục đích là số lớn) có (9) phần như thế.

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của một phần bằng cách mang hiệu hai số chia mang đến hiệu số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số nhỏ nhắn (lấy cực hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

Chú ý: Cách 3 và bước 4 rất có thể gộp thành một bước; có thể tìm kiếm số Khủng trước rồi kiếm tìm số bé sau.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ thiết bị, hiệu số phần đều bằng nhau là:

(9 - 2 = 7) (phần)

Năm nay tuổi con là:

(35 : 7 imes 2 = 10) (tuổi)

Đáp số: (10) tuổi.


Bài 5

Khoanh tròn vào chữ đặt trước hình say đắm hợp: 

*

Phân số chỉ phần đang tô color của hình H bằng phân số chỉ phần đang sơn màu của hình:

*

Phương pháp giải:

Tìm phân số chỉ phần đang đánh màu sắc của từng hình. Phân số chỉ phần vẫn sơn màu sắc của một hình gồm tử số là số ô vuông được đánh màu với mẫu số là toàn bô ô vuông đều nhau của hình kia.

Lời giải chi tiết:

Phân số chỉ phần đang đánh màu sắc của hình H là ( displaystyle frac14).

Phân số chỉ phần đã tô màu sắc của hình A là ( displaystyle frac18).

Phân số chỉ phần đang đánh màu sắc của hình B là ( displaystyle frac28 =frac14 ).

Phân số chỉ phần vẫn tô màu của hình C là ( displaystyle frac16).

Xem thêm: Cách Sử Dụng Phần Mềm Avast Free Antivirus 2021 Qua Hình Ảnh

Phân số chỉ phần đang tô màu của hình D là ( displaystyle frac36=frac12).

Vậy phân số chỉ phần đã đánh màu sắc của hình H bằng phân số chỉ phần đã đánh color của hình B.