Câu 1 trang 141 SGK Đại số với giải tích 11

Giải bài 1 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11. Hãy lập bảng liệt kê các số lượng giới hạn đặc biệt của dãy số cùng các giới hạn đặc biệt của hàm số.

Bạn đang xem: Toán 11 ôn tập chương 4

Xem lời giải


Câu 2 trang 141 SGK Đại số cùng giải tích 11

Giải Bài 2 trang 141 (Ôn tập chương thơm IV - Giới hạn) SGK Đại số với Giải tích 11. Cho nhì dãy số (un) cùng (vn). Biết |un – 2| ≤ vn với đa số n cùng lyên vn = 0. Có Tóm lại gì về giới hạn của hàng số (un)?

Xem giải mã


Câu 3 trang 141 SGK Đại số và giải tích 11

Giải Bài 3 trang 141 (Ôn tập chương thơm IV - Giới hạn) SGK Đại số cùng Giải tích 11. Tên của một học viên được mã hóa vì số 1530. Biết rằng từng chữ số trong các này là quý giá của một trong những biểu thức A, H, N, O với:

Xem giải thuật


Câu 4 trang 142 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài xích 4 trang 142 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Cho ví dụ về cấp cho số nhân lùi vô hạn tất cả công bội là số âm với một cung cấp số nhân lùi vô hạn bao gồm công bội là số dương...

Xem giải mã


Câu 5 trang 142 SGK Đại số cùng giải tích 11

Giải bài xích 5 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính những số lượng giới hạn sau

Xem giải thuật


Câu 6 trang 142 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài xích 6 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11. Hai mặt đường cong dưới đây (h.60) là thiết bị thị của nhị hàm số đang đến. Từ công dụng câu a), hãy khẳng định coi con đường cong nào là đồ dùng thị của từng hàm số đó.

Xem thêm: Tra Từ Điển Anh Việt Oxford Anh Việt, Top 3 Từ Điển Anh

Xem lời giải


Câu 7 trang 143 SGK Đại số với giải tích 11

Giải bài bác 7 trang 143 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Xét tính tiếp tục trên R của hàm số:

Xem lời giải


Câu 8 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài 8 trang 143 SGK Đại số với Giải tích 11. Chứng minh rằng pmùi hương trình gồm ít nhất cha nghiệm nằm trong vòng (-2, 5)

Xem lời giải


Câu 9 trang 143 SGK Đại số cùng giải tích 11

Giải bài xích 9 trang 143 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Mệnh đề như thế nào sau đó là mệnh đề đúng?

Xem giải thuật


Câu 10 trang 143 SGK Đại số cùng giải tích 11

Giải bài 10 trang 143 SGK Đại số với Giải tích 11. Cho dãy số (un) với:

Xem giải mã


Câu 11 trang 143 SGK Đại số với giải tích 11

Giải bài xích 11 trang 143 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Chọn mệnh đề đúng trong số mệnh đề sau:

Xem giải mã


Câu 12 trang 143 SGK Đại số với giải tích 11

Giải bài 12 trang 144 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Tính giới hạn sau:

Xem giải thuật


Câu 13 trang 143 SGK Đại số cùng giải tích 11

Giải bài xích 13 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số:

Xem giải thuật


Câu 14 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài xích 14 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số:

Xem giải thuật


Câu 15 trang 143 SGK Đại số và giải tích 11

Giải bài bác 15 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11. Mệnh đề không đúng là:

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài bác
*

Đăng cam kết nhằm nhấn lời giải xuất xắc cùng tài liệu miễn phí

Cho phxay viettiep.info gửi những thông báo cho chúng ta nhằm nhận được những lời giải tuyệt cũng tương tự tư liệu miễn phí tổn.