*

Bước 2:Trong hộp thoạiOptionsbạn vào thẻSpelling & Grammar

Cách 1:Để bỏ kiểm tra thiết yếu tả bạn bỏ chọn những mục sau rồi nhấnOK

- Cheông xã spelling as you type

- Cheông xã grammar as you type

- Cheông xã grammar with spelling

*

Cách 2:Bạn cũng bao gồm thể chọn 2 mục bên trên cộng với nhị mục dưới đây rồi nhấnOK

- Hide spelling errors in this document

- Hide grammatical errors in thisdocument

*

2. Đối Với Word 2010

Bước 1: Mở file văn bản, bạn vàoFilerồi chọnOptions

*

Bước 2:Bạn vàoProofing

Cách 1:Để bỏ kiểm tra thiết yếu tả bạn bỏ chọn những mục sau rồi nhấnOK

- Cheông xã spelling as you type

- Use contextual spelling

- Mark grammar errors as you type

- Cheông xã grammar with spelling

*

Cách 2:Bạn cũng tất cả thể kiểm tra lỗi nhưng ẩn các dấu gạch xanh đỏ vào file word bằng giải pháp để chọn 4 ô vừa nói ở bên trên với 2 ô sau rồi cliông chồng vàoOK.

- Hide spelling errors in this document only

- Hide grammar errors this document only

*

Như vậy là lỗi gạch đỏ khi kiểm tra chủ yếu tả đã được bỏ.

3. Đối với Word 2007 với Word 2013 các bạn thực hiện làm việc tương tự Word 2010

Với các bước hướng dẫn hơi đưa ra tiết ở bên trên chắc hẳn ai ai đều bao gồm thể tắt chức năng kiểm tra bao gồm tả trong văn bản word, nhờ đó bạn bao gồm thể loại bỏ với tùy chỉnh được chế độ kiểm tra bao gồm tả một phương pháp hiệu quả nhất. Giúp cho quá trình thao tác với xử lý dữ liệu bên trên các tệp tin văn bản hối hả và hiệu quả.