Tự học tập Photoshop đã là một trong một câu hỏi cực nhọc rồi, mà lại để thao tác thuần thục hồ hết câu lệnh phức hợp, toàn là ngữ điệu giờ đồng hồ Anh thì lại càng khó khăn rộng.

Đối với chúng ta không áp dụng thạo nước ngoài ngữ thì việc này quả thật và đúng là một rất hình