khi bản thân gõ pass đúng thì nó báo lỗi như trong hình không vào Wifi được.Máy ở bên cạnh mình gẫn vào bình thường.Mong chúng ta chỉ góp ?


","product_id":0,"type":0,"date":1303194626,"date_text":"11 nu0103m","link":"/hoidap/4081/273178/go-dung-pass-nhung-khong-vao-duoc-mang-wifi.html","num_reply":9,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"dieuhoanagakawa","name":"Do Hoang Ha","company":"0987654321","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dieuhoanagakawa.vn
*

1- Modem ko cấp cho IP: modem bị lỗi hoặc set cấu hình ko đúng. Nên rephối lại thông số kỹ thuật khoác định trong phòng cung cấp DHCPhường. của sản phẩm hoặc DHCPhường của modem ko được msinh sống hoặc bị lỗi: test lại với lệnh ipconfig /renew nhằm xin lại IPhường tự DHCP của modem hoặc set IP tĩnh.

Bạn đang xem: Nhập đúng pass wifi mà vẫn không vào được

2- Trùng IP. cũng có thể bởi trang bị chúng ta mix IP.. tĩnh, 1 máy không giống cũng sử dụng IPhường này trước đó. Set IP không giống hoặc cần sử dụng DHCP..

3- Bị firewall chặn. lúc cần sử dụng firewall mix ở tầm mức cao cũng làm cho đồ vật thừa nhận IPhường một giải pháp khó khăn (xẩy ra nhiều lúc sử dụng DHCP)

4- Cài lại driver mới nhất tự công ty sản suất.

5- Trùng Computer Name: ít xảy ra: các thiết bị trùng tên vẫn ko trùng IP.. Nếu dùng DHCP.. đề xuất xem xét lại hình thức DHCP + thẻ mạng.

Xem thêm: Game Đua Mô Tô 3D - Dua Xe Moto 3D On Windows Pc Download Free

6- Mạng Wifi giới hạn Việc truy vấn bằng phương pháp giới hạn MAC address (xúc tiến thiết bị lý card mạng) và Password. Cho dù có nhập đúng password của mạng wifi cơ mà Mac Address ko đúng, cũng ko truy cập được.


1- Modem ko cu1ea5p IP: modem bu1ecb lu1ed7i hou1eb7c phối cu1ea5u hu00ecnh ko u0111u00fang. Nu00ean rephối lu1ea1i cu1ea5u hu00ecnh mu1eb7c u0111u1ecbnh cu1ee7a nhu00e0 su1ea3n xuu1ea5t DHCPhường cu1ee7a mu00e1y hou1eb7c DHCP cu1ee7a modem ko u0111u01b0u1ee3c mu1edf hou1eb7c bu1ecb lu1ed7i: thu1eed lu1ea1i vu1edbi lu1ec7nh ipconfig /renew u0111u1ec3 xin lu1ea1i IP.. tu1eeb DHCP cu1ee7a modem hou1eb7c set IPhường tu0129nh. 2- Tru00f9ng IP Cu00f3 thu1ec3 bởi mu00e1y bu1ea1n phối IPhường tu0129nh, 1 mu00e1y khu00e1c cu0169ng du00f9ng IP nu00e0y tru01b0u1edbc u0111u00f3. Set IPhường khu00e1c hou1eb7c du00f9ng DHCPhường. 3- Bu1ecb firewall chu1eb7n. Khi du00f9ng firewall mix u1edf mu1ee9c cao cu0169ng khiu1ebfn cho mu00e1y nhu1eadn IP mu1ed9t cu00e1ch khu00f3 khu0103n (xu1ea3y ra nhiu1ec1u khi du00f9ng DHCP) 4- Cu00e0i lu1ea1i driver mu1edbi nhu1ea5t tu1eeb nhu00e0 su1ea3n suu1ea5t. 5- Tru00f9ng Computer Name: u00edt xu1ea3y ra: cu00e1c mu00e1y tru00f9ng tu00ean vu1eabn ko tru00f9ng IP. Nu1ebfu du00f9ng DHCPhường. nu00ean xem lu1ea1i du1ecbch vu1ee5 DHCP + thẻ mu1ea1ng. 6- Mu1ea1ng Wifi giu1edbi hu1ea1n viu1ec7c tầm nã cu1eadp bu1eb1ng cu00e1ch giu1edbi hu1ea1n MAC address (u0111u1ecba chu1ec9 vu1eadt lu00fd thẻ mu1ea1ng) vu00e0 Password. Cho du00f9 cu00f3 nhu1eadp u0111u00fang password cu1ee7a mu1ea1ng wifi nhu01b0ng Mac Address ko u0111u00fang, cu0169ng ko truy hỏi cu1eadp u0111u01b0u1ee3c. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":273178,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208
tin nhắn.com","name":"Minch Hou00e0ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"htminh1214