Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm luật giao thông, dấn lại xe cộ, sách vở cà vẹt xe, bằng điều khiển theo luật của pháp luật, được đặt theo hướng dẫn và file word .doc đi cùng bên dưới.


*
Admin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

---------------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm ni, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: ..........................

Bạn đang xem: Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông

Người ủy quyền:Ông/Bà : …………………Sinc năm : ………Cnạp năng lượng cước công dân số: …………… cấp ngày…………… vày Cục cảnh sát …………………Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

Người quyền là fan bị lập Biên bạn dạng vi phạm hành chủ yếu số: ………., quyển số: ….. vì Công an ……….. lập ngày …./…/20……..

Người được ủy quyền:Ông/Bà : …………………Sinch năm : ………Căn uống cước công dân số: …………… cấp cho ngày…………… bởi vì Cục cảnh sát …………………Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

Nội dung ủy quyền: Người ủy quyền giao cho tất cả những người được ủy quyền thay mặt fan ủy quyền liên hệ với các phòng ban có thđộ ẩm quyền nhằm tmê man gia giải quyết và xử lý vụ bài toán phạm luật hành bao gồm nêu bên trên, nhấn bạn dạng chính Giấy chứng nhận đăng ký xe pháo, dấn lại xe pháo, bản thảo lái xe với những giấy tờ không giống tất cả tương quan tại Công an ……….., nộp phạt, lệ giá thành theo Biên bạn dạng vi phạm luật hành chủ yếu nêu bên trên.

Phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền có quyền thay mặt tín đồ ủy quyền triển khai câu hỏi nộp làm hồ sơ, lập văn phiên bản, cam kết thương hiệu vào các sách vở bao gồm tương quan cho nội dung được ủy quyền, nộp tầm giá, lệ tổn phí, nhấn bạn dạng bao gồm Giấy ghi nhận đăng ký xe pháo, dìm lại xe pháo, giấy tờ lái xe cùng các sách vở khác bao gồm liên quan.

Thù lao ủy quyền: không có thù lao.

Thời hạn ủy quyền: ….. (….) tháng, kể từ thời khắc giấy ủy quyền này được công hội chứng.

Xem thêm: Download Microsoft Visual C++ 2010 X64 Redistributable (X64) Updates

Giấy ủy quyền được lập thành 03 phiên bản, fan ủy quyền giữ 02 phiên bản, 01 phiên bản giữ trên cơ sở công hội chứng.