Mẫu báo cáo kết quả tiếp thu kiến thức và vận dụng vào công việc

Mẫu report công dụng học tập với vận dụng vào các bước là mẫu mã report của cá nhân về tác dụng tiếp thu kiến thức của chính bản thân mình cùng việc vận dụng hầu như kỹ năng và kiến thức đang học tập vào quá trình như thế nào? Mẫu ghi rõ thông báo cá nhân của người làm report, phần lớn thành tích đạt được, bài toán áp dụng vào công việc. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm chi tiết và cài về chủng loại report hiệu quả tiếp thu kiến thức cùng vận dụng vào các bước tại trên đây.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả học tập

Mẫu 1-1 xin tới trường tập, công tác nước ngoài

Mẫu báo cáo sau khoản thời gian tới trường tập tại nước ngoài

Mẫu solo xin bảo giữ tác dụng học tập tập

Mẫu báo cáo hiệu quả học hành và áp dụng vào công việc

*

Nội dung cơ bản của mẫu report hiệu quả học hành cùng vận dụng vào công việc nlỗi sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

BÁO CÁO V/v tác dụng tiếp thu kiến thức và vận dụng vào công việc
Họ với tên: ………………………………………………………Sở phận: ……………………………………………………….
Mã số NV: …………………………………………………….Tên công việc: ………………………………………………

Khoá đào tạo: ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kết quả học tập tập:

1. Đạt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Không đạt: ……………………………….. Lý do: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vận dụng vào công việc:

1. Vận dụng tốt: ………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Không áp dụng được: ………………………….. Lý do: ……………………………………………………………………….

Xem thêm: Tải Phần Mềm Khôi Phục Tin Nhắn Trên Android, Phục Hồi Các Tin Nhắn Đã Xóa

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….., ngày….tháng….năm…..
Ý kiến Trưởng bộ phậnNgười report (ký kết tên)