Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2021 - 2022 theo Thông bốn 22 đưa đến bảng ma trận đề thi, ma trận thắc mắc của 3 môn: Toán thù, Tiếng Việt, Tin học lớp 3.

Bạn đang xem: Ma trận đề kiểm tra môn tiếng việt lớp 3 theo thông tư 22

Qua kia, góp thầy cô tìm hiểu thêm nhằm ra đề thi học tập kì 1 mang đến học sinh của chính mình theo chuẩn 4 cường độ của Thông tứ 22 để chuẩn bị thiệt tốt mang đến kỳ thi unique cuối học tập kì một năm 2021 - 2022 sắp tới đây đạt hiệu quả cao. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của viettiep.info nhé:


Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2021 - 2022

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học năm 2021 - 2022

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2021 - 2022

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1Nhận biết

Mức 2Thông hiểu

Mức 3Vận dụng

Tổng

TNKQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

1. Kiến thức giờ đồng hồ Việt, vnạp năng lượng học

Số câu

1

1

2

Số điểm

1,0

1,0

2,0

2. Đọc

a) Đọc thành tiếng

Số câu

1

1

Số điểm

6,0

6,0

b) Đọc hiểu

Số câu

2

1

3

Số điểm

1,0

1,0

2,0

3.Viết

a) Chính tả

Số câu

1

1

Số điểm

5,0

5,0

b) Đoạn, bài bác văn

(viết hoặc nói)

Số câu

1

1

Số điểm

5,0

5,0

4. Nghe nói

Kết hợp trong đọc cùng viết chủ yếu tả, tập có tác dụng văn

Tổng

Số câu

3

2

2

1

5

4

2

Số điểm

2,0

11

2,0

5,0

4,0

5,0

11


Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học tập năm 2021 - 2022

Ma trận con số câu hỏi đề thi học kì 1 môn Tin học tập lớp 3

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và Phần Trăm %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Các phần tử của sản phẩm tính

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

5%

2. Thao tác với con chuột, bàn phím trang bị tính

Số câu

2

2

Số điểm

1.0

1.0

10%

3. Làm quen với thư mục

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1.0

2.0

20%

4. Làm quen cùng với phần mềm học vẽ

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

5%

5. Em tập vẽ: vẽ hình băng những qui định tất cả sẵn

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

4.0

5.0

50%

6. Em tập vẽ: Tẩy xóa, tô màu, coppy, dịch chuyển hình vẽ

Số câu

2

1

Số điểm

1.0

1.0

10%

Tổng

Số câu

5

5

1

1

12

Số điểm

2,5

2.5

4.0

1.0

10

Tỷ lệ %

25%

0%

25%

0%

40%

0%

10%

100%

Tỷ lệ theo mức

25%

25%

40%

10%


Tương quan giữa định hướng cùng thực hành

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí ttiết (10")

10

5

50%

Thực hành (30")

2

5

50%

Ma trận phân chia câu hỏi đề thi học tập kì 1 môn Tin học 3

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Làm quen với trang bị tính

Số câu

2

3

1

6

Câu số

A1, A4

A2,A3,A5

B1

2. Em tập vẽ

Số câu

3

2

1

6

Câu số

A6,A7,A10

A10

A8, A9

B2

Tổng số câu

5

4

2

1

12

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 2021 - 2022

Mạch kiến thức và kỹ năng,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số cùng phxay tính: tính quý hiếm của biểu thức; nhân (chia) cha chữ số cùng với (cho) số bao gồm một chữ số; Giải bài bác toán bởi hai phxay tính.

Số câu

1

1

1

1

2

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Đại lượng cùng đo đại lượng: các đơn vị đo độ nhiều năm. Đơn vị đo khối lượng. Xem đồng hồ đeo tay.

Số câu

3

3

Số điểm

2,5

2,5

Yếu tố hình học: chu vi hình chữ nhật. Góc vuông, góc không vuông.

Xem thêm: Máy Không Đọc Được File Pdf, Cách Sửa Lỗi Máy Tính Không Đọc Được File Pdf

Số câu

2

2

Số điểm

2,5

2,5

Giải bài bác toán thù bởi hai phxay tính.

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

Tổng

Số câu

6

2

1

6

3

Số điểm

6,0

3,0

1,0

6,0

4,0


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
viettiep.info
Mời chúng ta tấn công giá!
Lượt tải: 5.269 Lượt xem: 28.588 Dung lượng: 112,7 KB
Liên kết viettiep.info về

Link viettiep.info chính thức:

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2021 - 2022 theo Thông bốn 22 viettiep.info Xem

Các phiên bản không giống và liên quan:


Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA