Tôi yêu thương xem một cuốn nắn truyện tuyệt Tiếng chlặng hót đầu ngày Và yêu thương hải dương vắng tanh Tôi yêu thương ly càfé buổi sáng sớm Con đường ngập lá quà... Tôi yêu mùi vị Tết ngày xưa Mái ttrẻ ranh với sản phẩm dừa Và yêu thương ttốt thơ Buổi cơm canh cà với điếu thuốc Giấc ngủ không nằm mê Và tôi cũng yêu thương em (3 lần) Yêu em rộn ràng tấp nập, yêu em nồng dịu... Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây Đấu vui với bạn bè Và ly rượu ngon Tôi yêu thương trong bên những cây xanh Tôi yêu thương những người dân già Tôi yêu phần đa gì mang lại tự nhiên Những câu nói thành thật Và yêu ngày nắng nóng Tôi yêu thương mang Jean cùng áo trắng Yêu trăng sáng ngày Rằm Và tôi cũng yêu thương em (3 lần) Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn Yêu em cất chan....


Bạn đang xem: Lời bài hát và tôi cũng yêu em


Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chỉnh Sửa Word Trên Điện Thoại Iphone, Samsung Oppo

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.