Sở đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm lời giải với bảng ma trận đề thi cụ thể giúp chúng ta sẵn sàng xuất sắc mang lại kì thi cuối học kì 2 sắp tới đây nói bình thường và ôn thi kiểm tra cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn uống lớp 8 dành riêng. Đồng thời đây cũng là tư liệu cho các thầy cô Lúc ra đề thi học tập kì 2 cho những em học viên. Mời những em học sinh thuộc các thầy cô xem thêm chi tiết. Xem trọn cỗ Đề chất vấn cuối học kì 2 vnạp năng lượng 8 gồm đáp án


Giáo án dạy thêm giờ chiều môn vnạp năng lượng 7
*
Sở đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học tập bao hàm giải đáp và bảng ma trận đề thi cụ thể giúp các bạn sẵn sàng tốt mang lại kì thi cuối học kì 2 tiếp đây nói chung với ôn thi soát sổ cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 dành riêng. Đồng thời đó cũng là tư liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học tập kì 2 cho các em học sinh. Mời những em học viên cùng những thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 văn 8 bao gồm giải đáp

GV Ph m Th Th

y K ho ch bài xích d y bu i chi

u - Văn

ế

7

BU I 1

Ngày so n:

Ngày d y: 7A: 06 /10/2020

ÔN T P: VĂN B N NH T D NG

(C NG TR

NG M RA; M TÔI, CU C CHIA TAY C A NH NG

ƯỜ

CON BÚP BÊ )

1. M c tiêu c

n đ t :

1.1. Ki

n th

c:

ế

- Ôn t

p v ki

u văn b n nh t d ng.

Bạn đang xem: Giáo án dạy thêm ngữ văn 7

- C ng c

, m r

ng nâng cao v tác gi

, xu t x c

a tác ph m.

sinh sống ộ

đọng ủ

- Hi

u đ

c n i dung và ngh thu t c

a vnạp năng lượng b n.

ượ

- C m nh n đ

c tình c

m c

a thân phụ m dành cho nhỏ cùng tính tầm nã n vào văn

ượ

b n “M tôi”, “C ng tr

ng m ra”, “Cu c chia tay c

a nh ng con búp bê”

ườ

1.2. K năng:

- Nh n bi

t, đ c, hi

u văn uống b n bi

u c

m

ế

- Rèn tài năng tìm kiếm, phạt hi

n những bỏ ra ti

t chân thành và ý nghĩa với vi

t đo n vnạp năng lượng c

m th .

ế

ế

1.3. Ph m ch t:

- Nghiêm túc t

giác h c t

p.

- Trân tr

ng tình c

m gia đình – nhà tr

ng – xóm h i giành riêng cho mình

ườ

- Hi

u rõ chân thành và ý nghĩa ngày knhì tr

ng, yêu thương trân tr

ng nh ng k ni

m tu i đ n

ườ

ế

tr

ng.

ườ

- Nh n th c giá tr c

a lòng có nhân, tình th

ng và trách nát nhi

m cá thể v i

ươ

h nh phúc gia đình

1.4. Năng l

c:

- Năng l

c đ c hi

u, t

h c, gi

i quy t v n đ , giao ti

p, h p tác.

ự ọ

ế

ế

2. Chu n b c

a gia sư với h c sinh

2.1.Chu n b c

a Gv:

- Sách giáo khoa, sách thầy giáo, tài li

u tsay mê kh o, k ho ch bài bác h c...

ế

2.2. Chu n b c

a h c sinh

:

- Đ c cùng tra cứu hi

u n i dung ki

n th c v các văn b n

ế

3. Ph

ng pháp.

ươ

- Ph

ng pháp v n đáp, thuy t trình, xác đ nh tình hu ng, th c hành, đánh giá,

ươ

ế

đúc kết khái ni

m, v n d ng vào th c t

cu c s

ng , đối chiếu ngôn ng ,..

Xem thêm: #1 Đổi Tiền Thái Ở Ngân Hàng Nào ? Uy Tín? Tốt Nhất? Top 35 Địa Chỉ Đổi Tiền Baht Không Lỗ

ế

- Kĩ thu t “đ ng não’, cân nhắc, đ a ra quy t đ nh, trình bày m t phút ít, th o

ư

ế

lu n...

4.Ti

n trình lên l

p

ế

Ho t đ ng c

a GV – HS

Ki

n th c c

n đ t

ế

Ho t đ

ng 1: NH NG V N

Đ

CHUNG V

VĂN B N

NH T D NG

GV t

ch c mang lại h c sinch nh

l

i khái ni

m văn b n nh t d ng

I. NH NG V N Đ CHUNG V VĂN

B N NH T D NG

1. Khái ni

m

Văn uống b n nh t d ng là ki

u văn b n

- V n i dung: Đ c

p đ n nh ng v n đ

ế

1

Năm h c 2020-2021