Hãy xác định quý hiếm của x bên trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)nhằm hàm số(y=chảy x):a. Nhận quý hiếm bằng(0);b. Nhận giá trị bằng(1);c. Nhận cực hiếm dương;d. Nhận cực hiếm âm. 


Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 11 trang 17

Hướng dẫn:

- Dựa vào đồ gia dụng thị hàm số(y= ã x)trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)để xác minh giá trị của x, hoặc áp dụng những giá trị đặc trưng của hàm số(y= ung x)nhằm tra cứu x

a. Hàm số(y= ung x)nhận quý hiếm bởi 0.

Suy ra:(chảy x=0Rightarrow x=kpi ,left( kin mathbbZ ight))

Vì(xinleft< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=-pi Rightarrow ã (-pi )=0)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=0 Rightarrow ã 0=0)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=pi Rightarrow chảy (pi )=0)(thỏamãn)

Vậy(xin-pi;0;pi\)thì hàm số(y= an x)dìm cực hiếm bằng 0 trên(left<- pi ;dfrac3pi 2 ight>).

b. Hàm số(y=chảy x)nhấn giá trị bằng(1)

Suy ra:( ung x=1Rightarrow x=dfracpi 4+kpi ,,(kin mathbbZ) )

Vì(xinleft<- pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=dfrac-3pi 4Rightarrow ung dfrac-3pi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=dfracpi 4Rightarrow an dfracpi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=dfrac5pi 4Rightarrow ã dfrac5pi 4=1)(thỏamãn)

Vậy(xin left dfrac-3pi 4;dfracpi 4;dfrac5pi 4 ight\)thì hàm số(y= ung x)dìm quý hiếm bằng 1trên(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>).

Dựa vào đồ vật thị hàm số(y=chảy x)trên đoạn(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)ta có:

c.( an x > 0)khi(xin left( -pi ;dfrac-pi 2 ight)cup left( 0;dfracpi 2 ight)cup left( pi ;dfrac3pi 2 ight))

d.( ã x khi(xin left( dfrac-pi 2;0 ight)cup left( dfracpi 2;pi ight))

*

 

 


Tđê mê khảo lời giải các bài tập Bài 1: Hàm số lượng giác khác • Giải bài xích 1 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Hãy xác định cực hiếm... • Giải bài bác 2 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Tìm tập xác minh của... • Giải bài bác 3 trang 17 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Dựa vào đồ dùng thị hàm... • Giải bài bác 4 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Chứng minch... • Giải bài 5 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Dựa vào vật thị hàm... • Giải bài xích 6 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Dựa vào vật dụng thị hàm... • Giải bài 7 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Dựa vào trang bị thị hàm... • Giải bài bác 8 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Tìm quý giá lớn số 1...
Mục lục Giải bài bác tập SBT Toán thù 11 theo chương •Chương thơm 1: Hàm con số giác cùng phương thơm trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương thơm 2: Tổ hòa hợp với xác suất - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương thơm 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Cmùi hương 4: Giới hạn - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Cmùi hương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11 (SBT)


Xem thêm: Cách Tải Game Liên Minh Huyền Thoại Về Máy Tính Từ A Tới Z, Download Liên Minh Huyền Thoại

Bài trước Bài sau