Windows Vista giỏi Windows 7 64 bit không cung ứng những vận dụng 16 bit, đó là nguyên do vì sao Turbo Pascal không chạy được bên trên Windows 64 bit. quý khách vẫn cần sử dụng Windows 7 64 bit với chúng ta vẫn phù hợp dùng Turbo Pascal? Đây là phương án mang lại bạn:DOSBoxQuý khách hàng đang xem: Tải pascal cùng cài đặt pascal trên windows


Bạn đang xem: Download turbo pascal 7

*

Bước 1:Cài đặt DOSBox và Turbo Pascal.Cách 2:Tạo đường dẫn DOSBox mang lại Turbo Pascal, cliông chồng đề nghị lên screen nền, chọn New -> Shortcut, copy cái sau và dán vào:

"C:Program Files(x86)DOSBox-0.74DOSBox.exe" -noconsole -c "mount c c: p" -c "c:" -c "cd bin" -c "cls" -c "turbo.exe" -c "exit"

Nếu chúng ta sử dụng Windows 7 32 bit hoặc Windows XP.. thì vẫn rất có thể chạy Turbo Pascal bên trên Dosbox, từ bây giờ bạn cần copy và dán loại sau vào:

rồi click Next với đặt tên lại là “Turbo Pascal 7.0″Giải yêu thích về tđam mê số dòng lệnh trên:-“C:Program Files (x86)DOSBox-0.74DOSBox.exe”là đường truyền mang đến chương trình DOSBox, có thể biến đổi nếu bạn cài DOSBox vào thư mục khác-noconsolelà tùy chọn ko hiện nay cửa sổ Console của DOSBox (khi DOSBox chạy bao gồm kèm theo một hành lang cửa số Console với hành lang cửa số Console này thì ko cần thiết, chúng ta chỉ cần cửa sổ trả lập màn hình của DOSBox)-cvới sau đó là 1 trong lệnh thân cặp dấu ngoặc là tiến hành những lệnh của DOS,“mount c c: p”là gắn tlỗi mục C: p đến ổ đĩa C của DOSBox,“c:”là lệnh chuyển ổ đĩa thao tác làm việc về ổ C,“cd bin”là gửi thư mục thao tác làm việc về tlỗi mục bin,“turbo.exe”là lệnh Gọi Turbo Pascal,“exit”là lệnh thoát DOSBox sau thời điểm Turbo Pascal được ngừng.Bước 3:Xong bước 2 thì bạn đã sở hữu thể chạy Turbo Pascal bằng phương pháp double cliông chồng vào shortcut mới tạo nên, chạy Turbo Pascal lên, bạn phải xóa sổ một số phím tắt cửa ngõ DOSBox trùng với phím tắt của Pascal:Nhấp Ctrl + F1, cửa sổ KeyMapper của DOSBox tồn tại, chúng ta theo thứ tự clickShutdown, Del, Mapper, DelrồiSaveExitnhư hình dưới, mục tiêu là để xóa phím tắtShutdown(trùng với Ctrl + F9 là lệnhRuncủa Turbo Pascal) cùng xóa phím tắtMapper(trùng với Ctrl + F1 là lệnh hotline hỗ trợ của Turbo Pascal)


*Xem thêm: Khác Biệt Giữa Win 64Bit Và 32Bit Khác Nhau Thế Nào, Hệ Điều Hành 32

Ghi chụ thêm: Khi chúng ta cliông xã vào vùng thao tác làm việc của Dosbox khi chạy Turbo Pascal thì bé trỏ con chuột sẽ ảnh hưởng khóa trong đó, chúng ta sử dụng tổng hợp phím Ctrl+F10 chuyển nhỏ trỏ con chuột ra bên ngoài.Chuyên ổn mục: