Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Thành Phố Hà Nội 2021 đã có chào làng mang lại những thí sinc ngày 16/9. 

Tiêu chí phú thiết bị nhất: Sử dụng lúc thí sinch có ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển.

Tiêu chí phú sản phẩm hai: Sử dụng Lúc thí sinc có ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển với không thỏa mãn Tiêu chí phú đầu tiên.

Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học công nghiệp hà nội năm 2020

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021

Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TP Hà Nội năm 2021 đúng chuẩn nhất tức thì sau khoản thời gian ngôi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh xác nhận Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Thủ Đô năm 2021

Chụ ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán = 8.4 và NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 2
3 7340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí prúc lắp thêm nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán = 8.2 và NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán =8.0 với NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán = 8.8 với NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.2 với NV≤ 5
7 7340406 Quản trị vnạp năng lượng phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phụ máy nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Tân oán = 7.6 cùng NV≤ 5
8 7480101 Khoa học thiết bị tính A00; A01 25.65 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán thù = 8.4 và NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy tính xách tay với truyền thông media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phú máy hai: Tân oán = 8.0 cùng NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán thù = 8.0 và NV≤11
12 7480108 Công nghệ nghệ thuật đồ vật tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú máy hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán = 8.6 với NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú vật dụng hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán = 8.0 với NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.2 và NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán thù = 8.6 cùng NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng TĐH A00; A01 26 Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 9.0; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 9.0 và NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ chuyên môn hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí prúc lắp thêm nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Tân oán = 7.8 với NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 7.8 với NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phụ thứ nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.0 với NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí prúc lắp thêm nhất: Toán thù > 6.8; Tiêu chí phú thiết bị hai: Toán thù = 6.8 và NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán thù > 7.6; Tiêu chí phú đồ vật hai: Toán thù = 7.6 cùng NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù =8.8 với NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.2 và NV≤ 4
28 7510605 Logistics cùng quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Toán thù = 8.2 và NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phú trang bị nhất: Ngữ văn uống > 6.75; Tiêu chí phụ trang bị hai: Ngữ văn uống = 6.75 với NV≤1
32 7810103 Quản trị hình thức du lịch với lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Tân oán = 8.8 cùng NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Tân oán > 9.4; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán thù = 9.4 với NV≤ 4
34 7510209 Robot cùng trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú thứ hai: Tân oán = 8.8 với NV≤ 5
35 7340125 Phân tích dữ liệu ghê doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Toán thù = 7.8 cùng NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinch chú ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, kăn năn xét tuyển chọn năm 2021 trên đây
Xét điểm thi trung học phổ thông

Clichồng để tmê man gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Gợi Ý Một Số Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề Giáo Án Trò Chơi Đóng Vai Theo Chủ Đề

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 245 Trường update kết thúc dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng mực tuyệt nhất bên trên viettiep.info