Đại học Bình Dương mã ngôi trường (DBD) đang chấp nhận công bố điểm chuẩn xét tuyển chọn năm 2022 cùng với 17 ngành nghề khác nhau. Mời thí sinch quan sát và theo dõi bài viết chi tiết dưới đây


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bình Dương 2021 Chính thức được công ty trường cùng BGH ra mắt rõ ràng như sau:

*

Điểm Chuẩn Đại Học Bình Dương 2021

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 15,00

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 15,00

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 15,00

Luật Kinch tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 15,00

Công nghệ sinch học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 15,00

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn:

Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 15,00

Công nghệ nghệ thuật dự án công trình xây dựng

Mã ngành: 7510102

Điểm chuẩn: 15,00

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm chuẩn: 15,00

Công nghệ nghệ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 15,00

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn: 21,00

Vnạp năng lượng học

Mã ngành: 7229030

Điểm chuẩn: 15,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 15,00

VN học

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn:

Logistics và cai quản chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm chuẩn:

Quản trị đơn vị trường

Mã ngành: 7149002

Điểm chuẩn: 15,00

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 15,00

Lời kết: Trên đó là đọc tin danh sách trúng tuyển với điểm chuẩn Đại Học Bình Dương 2021 vày Kênh tuyển chọn sinh 24h tiến hành.