quý khách hàng đang coi phiên bản rút ít gọn của tư liệu. Xem cùng thiết lập tức thì phiên bản không thiếu thốn của tư liệu trên đây (72.8 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Đề thi kì 1 lớp 4 môn toán năm 2017

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MƠN TỐN LỚPhường 4 NĂM 2017-2018TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM MỸ 2Khoanh vào vần âm đặt trước ý câu trả lời đúng nhất mang đến câu 1;2;3;4;5;6;7;8;9Câu 1: Chữ số 8 trong những 680723 có giá trị là: (0.5 điểm)A/ 8B/ 80C/ 800D/ 80000Câu 2 : Số thoải mái và tự nhiên tất cả 5 triệu; 9 trăm nghìn; 7 trăm; 3 chục cùng 2 đơn vị chức năng là: (0.5điểm)A/ 59732B/ 5900732C/ 597320C/ 5090732Câu 3: Số thích hợp viết vào vị trí chấm: (0.5 điểm)7 km 85 m =...............mA/ 7085B/ 7850C/ 7805D/ 785
Câu 4: Trung bình cộng của 35 ; 17 cùng 38 là: (0.5 điểm)A/ 3B/ 3000C/ 300D/ 30Câu 5 : Số phù hợp viết vào địa điểm chấm: (0.5 điểm)2 phút 10 giây = .............giâyA/ 13B/ 130C/ 1300D/ 13000Câu 6: Kết trái của phép tính 450000 : 1000 là (1 điểm)A/ 45B/ 450C/ 4500D/ 45000Câu 7 : Sân bóng đá hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 105 m cùng chiều rộng lớn 68 m. Vậy chu visân bóngđá sẽ là từng nào ? (1 điểm)
A/ 173 mB/ 346 mC/ 3570 mD/ 7140 mCâu 8: Một hình vng tất cả cạnh là 7m. Nếu vội vàng đơi độ nhiều năm cạnh lên gấp đôi thì diện tíchhình vng kia là: (1 điểm)A/ 19mB/ 1096mC/ 1960mD/ 196 mCâu 9:Số phù hợp viết vào chỗ chấm:(0.5 điểm)360000hg =......................tấnA/ 36B/ 3600C/ 36000D/ 360000Câu 10: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)a/ 126 x 32b/ 6324 : 186
Câu 11: Một ơ tơ cứ đi 15 km thì tiêu tốn không còn 1 lít xăng. Giá 1 lít xăng là 22000 đồng.Tính số chi phí thiết lập xăng để ơ tơ đó đi được quãng con đường dài 60 km ? (2 điểm)Câu 12: Có từng nào số tất cả ba chữ số chia không còn mang đến 3 ? (1 điểm)Đáp án đề thi kì 1 mơn Tốn lớp 4 TH Hàm Mỹ hai năm 2017 - 2018I/ Phần trắc nghiệm: (6 điểm)Khoanh đúng mỗi câu 1,2,3,4,5,9 đạt 0,5 điểm. Câu 6,7,8 mỗi câu đúng đạt 1 điều.Câu 1 - D ; Câu 2 - B ; Câu 3 - A ; câu 4 - D ; Câu 5 - C ; Câu 6 - B ;Câu 7 - B ; Câu 8 - D ; Câu 9 - CII/ Phần trường đoản cú luận: (4 điểm)Câu 10: (1 điểm) HS đặt tính với tính đúng từng câu đạt 0.5 đa/ 4032b/ 34Câu 11: (2 điểm)Bài giảiSố lít xăng nhằm đi 60 km là: (0,25 điểm)60 : 15 = 4 (l)(0,5 điểm)Số chi phí mua xăng là:(0,25 điểm)22000 x 4 = 88000 ( đồng)(0,5 điểm)Đáp số: 88000 đồng(0,5 điểm)Câu 12: (1 điểm)-Số lớn số 1 phân chia không còn cho 3 là 999, số nhỏ bé tuyệt nhất phân chia không còn mang lại 3 là 102 (0.5 điểm)-Vậy ( 999 - 102 ) : 3 + 1 = 300Đáp số: 300 số
(0.5 điểm)


Tài liệu liên quan


*
Đề thi thân kì 1 môn toán thù lớp 2 2 1 11
*
Đề đánh giá cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2014-2015 ngôi trường Tiểu học Cự Khê, Hà Nội Đề khám nghiệm học tập kì I môn Toán thù lớp 4 bao gồm đáp án 4 2 19
*
Đề soát sổ học tập kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2015 ngôi trường Tiểu học Quang Trung 3 571 4


Xem thêm: Điện Thoại Không Nhận Được Tin Nhắn, Khắc Phục Lỗi Dễ Dàng

*
Đề bình chọn unique cuối học tập kì 2 môn Tân oán lớp 4 năm 2015 ngôi trường tiểu học tập Điệp Nông, Tỉnh Thái Bình 3 847 6