Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán thù lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 2Sở đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông bốn 22


Bạn đang xem: 76 đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn toán năm 2020

Sở đề thi cuối học kì 2 môn Toán thù lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán thù năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ nhắn nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng lập tức sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết trái đúng của phxay tính: 39centimet + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong mỗi tuần lễ em tới trường các ngày: (Mức 2)

A. Thđọng bảy, chủ nhật

B. Thứ đọng nhị, máy tía, máy tư

C. Thứ hai, trang bị tía, lắp thêm bốn, sản phẩm năm

D. Thđọng nhị, trang bị cha, sản phẩm công nghệ tư, thứ năm, đồ vật sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh sống vào hình trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: trăng tròn + 65 = … + đôi mươi (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D.

Xem thêm: Hướng Dẫn 4 Cách Căn Giữa Ô Trong Word 2010, 2007, Cách Căn Giữa Ô Trong Bảng Trên Word

65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính cùng với công dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài bác toán (Mức 3)

Cây bưởi bên Nam bao gồm 65 quả, bố sẽ hái xuống 34 trái để phân phối. Hỏi bên trên cây bưởi đơn vị Nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số phù hợp vào nơi chnóng (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99