Đề thi Toán thù lớp 4 giữa học tập kì 1 là cỗ tổng phù hợp 70 đề thi thân học kì 1 lớp 4. Đề bình chọn giữa kì 1 lớp 4 môn Toán thù này vẫn là tài liệu xem thêm tuyệt giúp các thầy cô tất cả cơ sở ra đề đánh giá, giúp các em học viên bao gồm thêm đề luyện tập nhằm mục tiêu củng gắng kiến thức và kỹ năng, chuẩn bị chuẩn bị cho bài thi thân kì 1 lớp 4 tiếp đây.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn toán theo thông tư 22


Đề thi giữa kì 1 Toán thù 4 năm 2021

Câu 1: (Mđối kháng điểm)

a. Số 37 682 900 được hiểu là:

A. Ba mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi hai ngàn chín trăm

B. Ba mươi bảy sáu trăm tám mươi hai chín trăm

C. Ba mươi bảy triệu sáu tám hai ngàn chín trăm

D. Ba mươi bảy triệu sáu trăm tám hai ngàn chín trăm 1-1 vị

b. Số Ba trăm linch năm triệu tứ trăm sáu mươi nhị ngàn tám trăm mười bố được viết là:

A. 305 4trăng tròn 813

B. 305 462 813

C. 350 462 813

Câu 2: (M1- 1 điểm)

a. Số thích hợp để điền vào khu vực chnóng 4 tấn 15kg = …kilogam là:

A. 4105

B. 415

C. 4150

D. 4015

b. Số tương thích để điền vào chỗ chấm 3 năm 8 mon = … mon là:


A. 44

B. 45

C. 46

D. 4

Câu 3: (M2- 1 điểm) Dòng như thế nào sau đây nêu đúng số những góc bao gồm vào Hình 1?

A. Hình 1 có: 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

B. Hình 1 có: 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tội phạm, 1 góc bẹt

C. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 1 góc phạm nhân, 1 góc bẹt

D. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tầy, 1 góc bẹt

Câu 4: (M3- 1 điểm)

Số tương thích điền vào khu vực chấm 1 phút ít 15 giây =.....giây là:

A. 65

B. 75

C. 85

D. 95

Câu 5: (M2- 1 điểm)

a. Dãy số làm sao dưới đây được viết theo lắp thêm tự tự nhỏ xíu mang lại lớn?

A. 14 892; 15 826; 13 836; 17 973

B. 47 167; 47 846; 48 741; 49 758

C. 18 868; 19 728; trăng tròn 758; đôi mươi 016

D. 92 757; 74 741; 61 483; 55 922

b. Giá trị của chữ số 3 trong các 244 823 859 là:

A. 30

B. 300

C. 3 000

D. 30 000

Câu 6: (M4-1 điểm) Trung bình cùng của nhì số bằng số lớn số 1 gồm 2 chữ số. Biết một trong những bởi 100. Tìm số kia?

A. 100

B. 99

C. 198

D. 98

II. Phần tự luận (4 điểm):

Câu 7: (M2-1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 137 485 + 21 706

b. 654 135 – 147 061

Câu 8: (M3- 1điểm) Một lớp học tập có 36 học sinh, trong các số ấy số học sinh phụ nữ nhiều hơn thế nữa số sinc nam 6 em. Hỏi lớp học kia gồm bao nhiêu học sinh phái nữ, từng nào học viên nam?


Câu 9: (M2- 1 điểm) Một hình chữ nhật tất cả chiêu dài là 12m, chiều rộng bởi 50% chiều nhiều năm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Câu 10: (M4- 1 điểm) Tính bằng phương pháp dễ dãi nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 56 + 67 + 78 + 89

Đáp án đề thi thân học kì 1 lớp 4

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

a

b

a

b

a

b

Đáp án

A

C

D

A

C

B

B

C

D

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

2. Phần trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm) HS đặt tính và triển khai từng ý đúng được 0,5 điểm

Câu 8: (1 điểm)

- HS viết đúng câu lời giải và phép tính tính số HS bạn nữ được 0, 5 điểm

- HS viết đúng câu giải thuật và phép tính số HS phái mạnh được 0,5 điểm

Bài giải

Số học viên thanh nữ là:

(36 + 6) : 2 = 21 (học sinh)

Chiều rộng lớn của sảnh trường là:

21 - 6 = 15 (học sinh)

Đáp số: 21 học viên nữ; 15 học sinh nam

Câu 9: (1 điểm)

- HS viết đúng câu giải thuật với phép tính tính chiều rộng lớn được 0, 25 điểm

- HS tính đúng câu giải thuật và phxay tính diện tích S Hcông nhân được 0,5 điểm

- HS viết đúng đáp số được 0,25 điểm

Chiều rộng của Hcông nhân là:

12 : 2 = 6 (m)

Diện tích của Hcông nhân là:

12 x 6 = 72 (m2)

Đáp số: 72 m2

Câu 10 (1 điểm): Tính băng biện pháp thuận lợi nhất

11 + 12 + 13 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 89

= (11 +99) + (22 + 88) + (33 + 77) + (44 + 66) + 55


= 110 + 110 + 110 + 110 + 55

Trên đó là đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán thù Có giải đáp cụ thể cố nhiên. Các em học viên tham khảo cỗ đề ôn tập môn Tân oán lớp 4 sau đây nhằm củng cụ, hệ thống lại cục bộ kiến thức và kỹ năng đã học, chuẩn bị mang đến bài bác thi, bài bác kiểm soát sắp tới.

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 1

Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: Số 47032 gọi là:

a. Bốn mươi bảy nghìn nhị trăm tía mươi.

b. Bốn mươi bảy nghìn tía trăm linc hai

c. Bốn mươi bảy ngàn ko trăm bố mươi hai

d. Bốn mươi bảy ngàn bố trăm ko mươi hai

Câu 2: Trong những số 678387 chữ số 6 làm việc sản phẩm ……, lớp……

A. Hàng trăm ngàn, lớp nghìn

B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn

C. Hàng nghìn, lớp nghìn

D. Hàng trăm ngàn, lớp solo vị

Câu 3: Viết số tương thích vào khu vực chnóng của:

a. 5 tạ 8kilogam =…..kg

A. 500

B. 580

C. 508

D. 518

b. 2 phút ít 10 giây =………giây

A. 110

B. 120

C. 130

D. 140

Câu 4: Kết quả của những phép tính là:

a. 769564 + 40526

A. 810090

B. 810190

C. 811090

D. 810091

b) 62975 – 24138

A. 38837

B. 37837

C. 38937

D. 37847

Câu 5: Tìm x

x – 425 = 625

1200 – x = 666

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

Phần II.

Trong tlỗi viện có 1800 cuốn nắn sách, trong số ấy số sách giáo khoa nhiều hơn thế số sách xem thêm 1000 cuốn nắn.Hỏi trong tlỗi viện bao gồm bao nhiêu cuốn sách từng loại?

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 2

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:

Đọc sốViết số
Mười triệu tám trăm linh tía ngàn sáu trăm nhị mươi.

33775184

Hai mươi triệu, bảy mươi ngàn và tám đối kháng vị

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

37865 + 161928

368517 - 74639

…………………….. ……………………

Bài 3. Điền tên gọi tương ứng bên dưới mỗi góc sau đây:

………………….. ………………….. …………………..

Bài 4. Cho hình chữ nhật (Nlỗi mẫu vẽ bên)


a) Cạnh AB song tuy vậy cùng với cạnh ..........

b) Diện hình chữ nhật ABCD là : .......................................

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) 3 tấn 5kg = ....... kg. Số điền vào chỗ ....... là :

A. 350

B. 3050

C. 3005

D. 30050

b) 2 tiếng 15 phút ít = ......... phút. Số điền vào chỗ ........ là :

A. 215

B. 17

C. 135

D. 35

c) Trung bình cộng của các số: 364; 290 cùng 636 số là:

A. 327

B. 463

C. 430

D. 360

d) So sánh: 123102 □ 97899. Dấu thích hợp điền vào ô trống là :

A.

C. =

Bài 6. Một trường tè học có 445 học sinh, số học sinh chị em thấp hơn số học sinh phái nam là 13 chúng ta. Tìm số học viên nam giới, học viên đàn bà trong trường.

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 3

Phần I: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng.

1/ Giá trị của chữ số 5 vào số: 571638 là:

a. 500

b. 50000

c. 500000

d. 5000000

2/ Số lớn số 1 trong các số 725369; 725396; 725936; 725693

a. 725936.

b. 725396

c. 725369

d. 725693

3/ 3 tạ 60 kg = …… kilogam. Số thích hợp cần điền vào chổ chnóng là :

a. 306

b. 603

c. 360

d. 3600

4/ 2 giờ 1/2 tiếng = …… phút. Số tương thích cần điền vào chổ chnóng là :

a. 60

b. 120

c. 90

d. 150

5/ Trung bình cộng của những số 10 ; 30 ; 50; 70 là :

a. 40

b. 30

c. 20

d. 10

Phần II:

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 514626 + 8236

b) 987864 - 783251

Câu 2: Cho hình tứ đọng giác ABCD

*

a/ Cặp cạnh song tuy vậy là:

b/ Các cặp cạnh vuông góc là:

c/ Góc tầy là góc:

d/ Góc nhọn là góc:

Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật tất cả chiều dài 25 cm, chiều rộng lớn 15 cm.

Câu 4: Lúc bấy giờ tổng thể tuổi bà bầu với tuổi bé là 45 tuổi. Con thấp hơn bà mẹ 27 tuổi. Tính tuổi nhỏ và tuổi mẹ.

Đề thi giữa kì 1 Tân oán 4 Số 4

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Viết các số sau đây:

a) Năm trăm tứ mươi triệu bố trăm nghìn tứ trăm : ........................

b) Chín trăm triệu ko trăm linh chín ngàn tám trăm mười: ........ ................

Đọc các số sau:

a) 5 000 000 000:......................................................................................

b) 158 005 000:.......................................................................................

Câu 2. Viết từng số thành tổng:

a) 75 485 = ....................................................................................

b) 855 036 =..........................................................................................

Câu 3. Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút =...........giây

1/2 phút = ............giây

b) 1 rứa kỉ =...........năm

1/4 nắm kỉ =............năm

Câu 4. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a) 4 yến = ...........kg

1 tạ 5kilogam =...........kg

b) 8 tạ =............kg


1 tấn 65kg =...........kg

II/ PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

150287 + 4995

50505 + 950909

65102 – 13859

80000 – 48765

Câu 2. Trong sân vườn nhà Nam gồm 120 cây cam cùng cây bưởi, trong số đó số kilomet cam nhiều hơn thế số kilomet bòng là trăng tròn cây. Hỏi vào vườn nhà Nam có bao nhiêu cây cam, từng nào cây bưởi?

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 5

Phần 1: Trắc nghiệm

Bài 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng

A. 6kg 5g = ........................g. Số điền vào nơi chấm là:

a, 6005

b, 605

c, 65

B. 1 phút 5 giây = ............................giây. Số điền vào chỗ chấm là:

a, 650

b, 65

c, 56

C. Một mảnh vườn hình vuông vắn bao gồm cạnh 8 m. Diện tích hình vuông vắn là:

a, 32m2

b, 64m2

c, 16m2

D. Trung bình cộng của 3 số: 45, 55, 65 là:

a, 45

b, 55

c, 50

Bài 2: Đọc các số sau:

46 307:..............................................................................................................

125 317: ...........................................................................................................

Viết những số sau:

Ba mươi sáu nghìn tư trăm: ...........................................................................

Tám trăm linc sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bảy: .........................................

Bài 3: Điền lốt phù hợp vào địa điểm chấm:

89 999...................90 000

89 800 ...................89 786

Bài 4: Xếp các số theo sản phẩm công nghệ từ từ bỏ phệ cho bé xíu.

6750, 7650, 6507, 7560

...........................................................................................................................

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a, 235 789 + 121 021

b, 89 743 – 11 599

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

Bài 2: Bài toán:

Một lớp học bao gồm 36 học sinh, trong các số ấy số học viên bạn nữ nhiều hơn nữa số sinc phái mạnh 6 em. Hỏi lớp học tập kia gồm từng nào học sinh phụ nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 6

A/ Phần trắc nghiệm:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 : Số: “Bốn mươi lăm nghìn nhì trăm linc bảy” được viết là:

A. 45 207

B. 45 027

C. 40.527

Câu 2: Giá trị của chữ số 8 trong các 548 762 là:

A. 8 0000

B. 8000

C. 800

Câu 3: Số lớn nhất trong các số: 85 732 , 85 723 , 85 372 là:

A. 85 732

B. 85 723

C. 85 372

Câu 4: 8T 55 kg = ...... kilogam . Số buộc phải điền vào khu vực chnóng là:

A. 855

B. 8550

C. 8055

Câu 5: 2 phút 10 giây = ....... giây. Số đề xuất điền vào địa điểm chấm là :

A. 120

B. 130

C. 210

Câu 6: 9 tạ 5 kg ..... 95 kg. Dấu cần điền vào nơi chấm là:

A. >

B.

Đề thi giữa kì 1 Toán thù 4 Số 7

Phần I: Mỗi bài tập dưới đây bao gồm các câu vấn đáp A, B, C, D. Hãy khoanh vào chỗ đặt trước những câu vấn đáp đúng.

Bài 1:

a) Số “Ba triệu ko trăm hai mươi tám ngàn sáu trăm linc bốn” viết là:

A. 300028604

B. 30028604

C. 3028604

D. 30286040

b) Số lớn nhất trong các số 5571; 6571; 5971; 6570

A. 5571

B. 6571

C. 5971

D. 6570

Bài 2: (1 điểm)

a) Cho biết 56031 = 50000 + .... + 30+1. Số phù hợp nhằm viết vào ô trống là:

A. 60

B. 600

C. 6000

D. 60000

b) Bác Hồ ra đi tìm kiếm con đường cứu vãn nước vào năm 1911. Năm đó trực thuộc rứa kỷ nào?

A. XVIII

B. XVI

C. XXI

D. XX

Bài 3:

a) 4 tấn 29 kg =..........kilogam ? Số thích hợp để viết vào địa điểm chnóng là:

A. 429 kg

B. 4029 kg

C. 4290kg

D. 40029 kg

b) 2 ngày 18 giờ =.............giờ

A. 62 giờ

B. 48 giờ

C. 56 giờ

D. 66 giờ

Phần II:

1) Đặt tính rồi tính.

a) 51236 + 45619

b) 13058 – 8769

c) 2057 x 3

d) 65840 : 5

……………….... ………………. …………......... ……………....

………………… ………………. …………......... ……………....

………………… ………………. …………........ ……………....

2) Tìm x:

a) x - 363 = 975

b) 815 – x = 207

…………………….......... …………………………….

…………………….......... …………………………….

…………………….......... …………………………….

3) Tìm bằng cách dễ dàng độc nhất vô nhị.

a) 37 + 24 + 3

b) 742 + 99 + 1

…………………….......... …………………………….

…………………….......... ……………………….........

…………………….......... …………………………….

Phần III:

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 22m. Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 10 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Đề thi giữa kì 1 Toán thù 4 Số 8

Bài 1: Viết các số sau:

a. Sáu mươi nhị ngàn cha trăm linh năm: ..............

b. Một trăm năm mươi nhị nghìn sáu trăm: ….........

c. Tám mươi bố triệu nhị mươi tư nghìn: …………

d. Năm trăm tía mươi kiểu mốt triệu ko ngàn năm trăm nhị mươi tám : ……...

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Chữ số 7 trong những 5729018 có giá trị là:

A. 7000

B. 70000

C. 700000

b. Năm 2011 trực thuộc cố kỉnh kỉ:

A. XIX

B. XX

C. XXI

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a, 125378 + 248459

b, 635783 - 290876

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Hai thùng dầu có tất cả 2575 lkhông nhiều. Thùng trước tiên gồm số dầu nhiều hơn thế nữa thùng vật dụng hai là 235 lkhông nhiều. Hỏi mỗi thùng có từng nào lkhông nhiều dầu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

a. Một hình tđọng giác có 4 góc vuông là hình vuông....

b. Một hình tứ giác có tư cạnh đều bằng nhau là hình vuông...

c. Hình chữ nhật là hình vuông vắn...

d. Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt quan trọng....

Đề thi thân kì 1 Toán thù 4 Số 9

I. Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng độc nhất vô nhị.

Bài 1:

a. Mười triệu tám trăm linch ba ngàn sáu trăm nhị mươi

A. 18 003 620

B. 10083 620

C. 10 803 620

D. 10 6trăng tròn 803

b. Sáu triệu tứ trăm năm mươi ngàn bảy trăm tía mươi mốt.

A. 6 045 731

B. 6 450 731

C. 6 504 731

D. 6 450 317

c. Giá trị của chữ số 5 trong những 35 161 là:

A. 5 000

B. 500

C. 50000

D. 50

Bài 2:

a) 3 tấn 5kilogam. Số điền vào khu vực …..là:

A. 350kg

B. 3050kg

C. 3005kg

D. 30050kg

b) 2 giờ 15 phút =………. Số điền vào khu vực ……..là:

A. 215

B. 17

C. 35

D. 135

c) Trung bình cùng của những số: 364; 290 và 636 là:

A. 430

B. 463

C. 327

D. 360

II. Phần từ bỏ luận:

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

48765 + 26592

368517 – 74639

Bài 4: Điền tên thường gọi tương xứng bên dưới từng góc sau đây:

Bài 5: Bài toán:

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 35 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng máy hai là 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đề thi giữa kì 1 Toán thù 4 Số 10

I . Trắc nghiệm: Đánh vết nhân vào ô trống em chỉ ra rằng đúng:

1) Chu vi hình vuông có cạnh 5 cm là:

a. 10centimet 

b. 15 cm 

c. trăng tròn centimet 

d. 25 cm 

2) Số bao gồm 10 nghìn 5 chục 3 đơn vị là:

a. 1053

b. 10503 

c. 10053 

d. 100053 

3) Số tương thích điền vào địa điểm (…): 5 tạ 3 kilogam = … kg là:

a. 53 kg

b. 503 kilogam 

c. 5003 kilogam 

d. 50003 kg

4) 9 nắm kỉ 70 năm là:

a. 97 năm 

b. 970 năm 

c. 907 năm

5)Tổng nhì số là 8 với hiệu nhì số là 2 vậy số nhỏ bé là:

a 1

b 2 

c 3 

II. Tự luận:

1) Đặt tính rồi tính:

63723 – 59875

43697 + 1987

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

2) Tính x:

X – 987 = 437

X + 9625 = 9700

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

3) Một xí nghiệp sản xuất 2 tuần đầu mỗi tuần chế tạo được 1250 sản phẩm, 3 tuần sau hàng tuần sản xuất 1000 sản phẩm. Hỏi vừa đủ mỗi tuần cấp dưỡng từng nào sản phẩm?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Đề thi giữa kì 1 Toán thù 4 Số 11

Phần 1:

Bài 1: Em hãy khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng.

1. Số “bảy mươi hai triệu” viết là:

A. 7 200

B. 72 000 000

C. 7 200 000

D. 72 000

2. Trong hàng đầu 056 900, chữ số 5 có mức giá trị là:

A. 500 000

B. 50 000

C. 5000

D. 500

3. 6 phút ít 36 giây = .......... giây.

A. 360

B. 376

C. 380

D. 396

4. Trung bình cùng của: 220; 240; 260 cùng 280 là:

A. 250

B. 260

C. 270

D. 280

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

1) Giá trị của biểu thức: 130 x 7 + 19708 = 20610

2) Chu vi của hình tam giác mặt là 108 centimet.

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Em hãy đứng tên các cặp tuy nhiên song cùng nhau.

Trả lời:......................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Phần II.

Bài 1: Tìm X:

a) X + 537 = 5250

b) 90532 – X = 26735

Bài 2:

1) Đặt tính rồi tính:

6346 + 352;

74328 – 5942;

5034 x 8;

14100 : 6

2) Tính bằng phương pháp thuận lợi nhất:

364 + 257 + 136 + 243

Bài 3: Một ngôi trường Tiểu học tất cả 555 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn thế số học viên gái 27 em. Hỏi trường Tiểu học đó bao gồm từng nào học viên trai, từng nào học viên gái?

Đề thi giữa kì 1 Tân oán 4 Số 12

PHẦN I: Trắc nghiệm:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng cho từng bài xích tập dưới đây:

Bài 1: “Ba triệu năm trăm mười lăm nghìn không trăm bốn mươi hai” viết là:

A. 3 515 042

B. 3 515 420

C. 3 155 042

D. 3 515 024

Bài 2: Chữ số 8 của số 52 816 103 trực thuộc hàng nào?

A. Hàng trăm

B. Hàng nghìn

C. Hàng triệu

D. Hàng trăm nghìn

Bài 3: Số 176 715 638 có mấy lớp?

A. 1 lớp

B. 2 lớp

C. 3 lớp

D. 4 lớp

Bài 4: Số tương thích viết vào khu vực chnóng của 1 yến 7 kilogam = …..kilogam là:

A. 107

B. 17

C. 170

D. 1700

Bài 5: Số thích hợp viết vào khu vực chnóng của 3 giờ 40 phút = ……phút ít là:

A. 70

B. 340

C. 100

D. 220

Bài 6: Lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội được tổ chức vào cố kỉ nào?

A. X

B. XXI

C. 15 XIX

D. XX

Bài 7: Một hình vuông vắn có chu vi là 24centimet, diện tích S của hình vuông kia là:

A. 36cm

B. 24cm

C. 36cmét vuông

D. 24cm2

Bài 8: Cho hình bên:

Cạnh AD song tuy vậy với cạnh nào dưới đây?

A. BC

B. AB

C. CD

D. DA

PHẦN II: Tự luận:

Bài 1: Thực hiện nay các phnghiền tính sau (bao gồm đặt tính): (2điểm)

569564 + 310652

45000 – 21306

2570 x 5

41272 : 4

Bài 2: Chiều cao của các bạn Mai, Lan, Thúy, Cúc cùng Hằng lần lượt là 142centimet, 133cm, 145centimet, 138centimet cùng 132 centimet. Hỏi vừa đủ mỗi chúng ta cao bao nhiêu xăng- ti- mét?

Bài 3: Tuổi bà bầu cùng tuổi nhỏ cộng lại được 41 tuổi. Mẹ hơn con 27 tuổi. Hỏi mẹ từng nào tuổi, nhỏ bao nhiêu tuổi ?

Đề thi thân học tập kì 1 lớp 4

Tmê mệt khảo các đề chất vấn giữa học kì 1 lớp 4 khác:

Tmê mệt khảo cục bộ đề thi trên tệp tin tải về.

Đề chất vấn giữa kỳ 1 môn Toán thù lớp 4 bao hàm 65 đề thi. Mỗi đề thi bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận với những dạng kiến thức và kỹ năng trong tâm, chi tiết đến từng bài học kinh nghiệm, rèn luyện kĩ năng giải Toán thù về số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng, biểu vật, tìm số vừa đủ cộng,....

Dường như, những em học sinh hoặc quý prúc huynh còn rất có thể đọc thêm đề thi học tập kì 1 lớp 4 với đề thi học tập kì 2 lớp 4 các môn Tân oán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn chỉnh thông tứ 22 của cục Giáo Dục. Những đề thi này được viettiep.info tham khảo cùng chọn lọc từ bỏ những trường tè học tập bên trên toàn quốc nhằm đem đến mang lại học viên lớp 4 đầy đủ đề ôn thi học kì chất lượng tuyệt nhất. Mời những em thuộc quý phú huynh cài miễn chi phí đề thi về cùng ôn luyện.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Cảm Ơn Cuối Slide Powerpoint Cực Đẹp, Top 100 Hình Nền Cuối Slide Powerpoint Cực Đẹp


Đối cùng với công tác học tập lớp 4, các thầy cô, các bậc prúc huynh, những em học viên tìm hiểu thêm team sau đây. Nhóm Tài liệu học hành lớp 4. Tại trên đây tất cả các tư liệu miễn giá tiền share về tay nghề đào tạo, thảo luận bài dạy dỗ, soạn bài biên soạn giáo án.,,, được các gia sư viettiep.info share liên tiếp.