Trong một số nơi có quy định tính rạm niên thao tác cụ thể ra bao nhiêu năm, từng nào tháng với từng nào ngày tính tự thời điểm ngày vào làm cho 1 mốc rõ ràng. Vậy công thức nào giúp bọn họ làm được Việc này? Hãy thuộc Học Excel Online kiếm tìm hiểu cách tính thời hạn thao tác thân hai thời điểm rõ ràng theo ngày tháng năm trong Excel nhé.

Bạn đang xem: Công thức tính thâm niên trong excel


Yêu cầu tính rạm niên thao tác làm việc theo ví dụ tháng ngày năm

lấy một ví dụ vào 1 đơn vị chức năng có thông tin nhỏng sau:

*

Nguyên ổn tắc tính khoảng tầm thời hạn rạm niên

Để tính khoảng thời hạn thân 2 thời điểm, bọn chúng ta vận dụng theo những chính sách sau:

Hệ số quy đổi: 1 năm = 12 thángThời điểm xét thâm nám niên: Ngày làm cho mốc (trong ô B2) luôn lấy ngày cuối tháng hoặc ngày cuối cùng của năm.

Khi xét cùng với ngày vào cuối tháng hoặc ngày cuối năm làm mốc, bọn chúng ta đang gồm thể dễ dàng hóa ngắn gọn xúc tích tính tân oán tương đối nhiều cho đơn vị chức năng Ngày. Và thực tế quá trình tính thâm nám niên làm việc cũng thường xuyên xét bên trên những thời điểm đó chứ không hẳn là một ngày ngẫu nhiên.

Công thức tính rạm niên có tác dụng việc theo số năm

Áp dụng hàm DATEDIF để tính thời gian thân 2 khoảng thời gian:


*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày xong xuôi, “y”)

Trong đó:

Ngày bắt đầu: tính từ ô B4Ngày kết thúc: tại ô B2Lưu ý ngôi trường phù hợp ngày vào làm sau ngày xét có tác dụng mốc đang ra hiệu quả lỗi cho hàm DATEDIF (Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc).

Dùng hàm IF để biện luận trước đến ngôi trường thích hợp này. Nếu Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc thì trả về kết quả = 0

Công thức nlỗi sau:

C4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”y”))

*

Công thức tính thâm nám niên thao tác làm việc theo số tháng

Áp dụng hàm DATEDIF nhằm tính số tháng thân 2 khoảng tầm thời gian:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày ngừng, “m”)

Trong đó:

Ngày bắt đầu: tính từ ô B4Ngày kết thúc: tại ô B2

Các ngôi trường phù hợp yêu cầu lưu ý:

Biện luận bằng hàm IF mang đến ngôi trường phù hợp Ngày bắt đầu > Ngày chấm dứt thì trả về hiệu quả là 0Kết trái hàm DATEDIF trả về tổng cộng tháng. Để tính ra số tháng còn lại trong thời gian thì đã trừ đi Số năm * 12 (số năm đã tính làm việc trên được quy đổi về tháng)

Công thức nhỏng sau:

D4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”m”)-C4*12)

*

Hoặc để dễ dàng rộng, những chúng ta có thể áp dụng công thức DATEDIF với tđắm say số cuối là “ym” nhằm tính số mon còn lại khi đã biết số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “ym”)

Áp dụng vào phương pháp tính rõ ràng ta có:

D4=IF(B4>$B$2,0,DATEDIF($B4,$B$2,”ym”))

*

Kết quả của 2 bí quyết viết là tương đồng. Cách viết “ym” ngắn thêm với logic dễ dàng rộng.

Công thức tính thâm nám niên làm việc theo số ngày

Trường hợp này tính số ngày chính là số ngày của Ngày vào làm cho.

Chúng ta áp dụng hàm DAY để tách phần số ngày nay.

Xem thêm: Top 6 Bài Văn Cảm Nhận Về Hào Khí Đông A Qua Bài Tỏ Lòng Của Phạm Ngũ Lão

Lưu ý biện luận thêm trường hợp Ngày vào có tác dụng > Ngày mốc thì yêu cầu trả về công dụng là 0 ngày.

Công thức rõ ràng là:

E4=IF(B4>B2,0,DAY(B4))

*