CÂU HỎI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI, CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 20142015. (Phần thi XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHỦ NHIỆM, thời gian trả lời 5 phút)
Bạn đang xem: Câu hỏi tình huống thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học

... thêm cho học sinc văn hóa thực hiện điện thoại thông minh vị trí văn phòng, công cộng, hội họp TH 4: quý khách hàng giáo viên chủ nhiệm lớp học, lớp các bạn chủ nhiệm gồm học sinh học kỉm, lại tiếp tục học muộn, học lại ko ... gửi học sinc công ty, trước giáo viên lý giải xong xuôi ba học sinh ứng dậy tát túi bụi vào mặt học sinch nói “làm xấu mặt” gia đình Với địa vị bạn giáo viên chủ nhiệm học sinc đó, trường phù hợp chúng ta xử ... quen thuộc xấu ứng xử Từ đó, thi n phong trào học tập chuyển động lớp Còn lý nhưng học sinch đưa hợp lí, ích lợi cá thể giỏi mối quan hệ ko giỏi giáo viên chủ nhiệm đề nghị chế tác ĐK hỗ trợ học sinch vấn đề...
*

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ ĐỀ THI TÌNH HUỐNG DÀNH CHO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI, CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 20142015.


... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 thi Bao gồm thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm; Phần thi gọi biết chủ trương, mặt đường lối, triết lý đổi giáo dục câu chữ đạo ngành, địa phương tương quan mang lại công tác chủ nhiệm lớp; Thi ứng xử ... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO BỘ ĐỀ THI TÌNH HUỐNG DÀNH CHO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI, CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2014-2015 Tình 1: Trong lớp chúng ta chủ nhiệm, gồm học sinh ba cần thường hay bị ... 20: Cường học sinh bạn bè chủ nhiệm Hiệu trưởng ngôi trường chúng ta Trong lần có tác dụng kiểm soát định kì bị tóm gọn tang tảo cóp tất cả lời lẽ thi u lễ phxay cùng với giáo viêngiáo viên chủ chủ nhiệm bàn xử lí nào?...
*

*

*Xem thêm: Gãµ TiếNg ViệT Cã³ DấU Online Từ MọI Næ¡I Vã  MọI Mã¡Y Pc Hay Apple/Mac

*