viettiep.infoCHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. TÌM MỘT SỐ TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ - TOÁN LỚPhường 3 - TUẦN 6
CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. TÌM MỘT SỐ TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ - TOÁN LỚP.. 3 - TUẦN 6
TOÁN lớp 3 – TUẦN 6CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ.

Bạn đang xem: Cách chia số có hai chữ số

TIMF MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ

I. Lý ttiết buộc phải nhớ

1. Chia số bao gồm hai chữ số mang đến số tất cả một chữ số

Dạng 1. Đặt tính rồi tính

Chia số bao gồm hai chữ số đến số có một chữ số (phân chia không còn ở các lượt chia).

Cách 1:Đặt tính.

Cách 2:Chia thứu tự trường đoản cú trái sang trọng phải, chia từ hàng chục của số bị chia rồi bắt đầu chia đến hàng đơn vị.

Ở mỗi lượt phân chia, ta thực hiện thường xuyên những phnghiền tính nhẩm phân chia - nhân - trừ.

ví dụ như. Đặt tính rồi tính

*

*

Dạng 2. Bài tân oán có lời văn

Bước 1: Đọc đề bài bác và khẳng định rõ hưởng thụ của đề bài bác.

Bước 2: Phân tích đề.

Bước 3: Muốn nắn search một trong các phần bằng nhau của một vài thì ta rước số kia phân tách mang lại số phần cân nhau đang mang lại.

Cách 4: Trình bày giải thuật, kiểm soát tác dụng cùng tóm lại.

Ví dụ. Mẹ tất cả 18 trái cam. Mẹ phân chia đến Lan 1/3 số quả cam nhưng chị em gồm. Hỏi Lan gồm bao nhiêu quả cam?

Bài giải

Lan tất cả số quả cam là:

18 : 3 = 6 (quả)

Đáp số: 18 trái cam

Dạng 3. Tính quý hiếm của biểu thức

Với biểu thức tất cả cất phnghiền cùng, trừ, nhân, phân chia. Ta thực hiện phnghiền tính nhân, phân tách trước. Thực hiện tại phnghiền tính cộng, trừ còn lại theo vật dụng trường đoản cú tự trái sang đề xuất.

lấy ví dụ như. Tính quý giá biểu thức:

a) 44 : 4 + 67 b) 96 : 3 – 27

c) 48 – 19 + 78 : 6 d) 90 : 5 – 6 + 21

Hướng dẫn

a) 44 : 4 + 67 = 11 + 67 = 78

b) 96 : 3 – 27 = 32 – 27 = 5

c) 48 – 19 + 78 : 6 = 48 – 19 + 13 = 29 + 13 = 42

d) 90 : 5 – 6 + 21 = 18 – 6 + 21 = 12 + 21 = 33

Dạng 4. Tìm x

Ví dụ. Tìm x, biết:

a) 45 : x = 9 b) 39 : x = 3

Hướng dẫn

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

2. Tìm một vài trong số phần bằng nhau của một vài.

Dạng 1. Tìm một trong những trong những phần đều nhau của một số

Muốn nắn search một trong những phần đều bằng nhau của một trong những ta lấy số kia chia mang lại số phần đều bằng nhau.

lấy ví dụ.

a) 1/4 của 28 m là....

b) 1/3 của 18 kg là...

c) 01/05 của 30 phút là...

d) 1/6 của 36 l là:...

Hướng dẫn

a) 1/4 của 28 m là 7m

b) 1/3 của 18 kg là 8 kg

c) 1/5 của nửa tiếng là 6 phút

d) 1/6 của 36 l là 6 l

Dạng 2: Toán đố

Bước 1: Đọc cùng so sánh kĩ đề, xác định cực hiếm của số cho trước với số phần đều bằng nhau.

Bước 2: Muốn nắn kiếm tìm một trong những phần đều bằng nhau của một số thì ta mang số đó phân chia cho số phần đều nhau đã mang đến.

Bước 3: Trình bày bài bác giải cùng chất vấn lại kết quả vừa kiếm được.

lấy ví dụ. Một siêu thị có 36 bao gạo với sẽ bán được 1/6 số bao đó. Hỏi shop đó đã bán tốt bao nhiêu bao gạo?

Hướng dẫn

Trung tâm sẽ phân phối số bao gạo là:

36 : 6 = 6

Đáp số: 6 bao.

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 92 : 4 b) 65 : 5 c) 66 : 3 d) 70 : 2

Bài 2. Tính giá trị biểu thức sau:

a) 55 : 5 x 7 b) 46 : 2 x 8 c) 35 : 5 : 7 d) 66 : 2 : 3

Bài 3. Tìm y, biết:

a) y x 5 = 95 b) y x 6 = 90 c) y x 7 = 91 d) y x 2 = 72

Bài 3. Ba các bạn Hùng, Dũng, Mạnh chia nhau 48 viên bi, Hùng đem 1/6 số bi, Dũng lấy 1/3 số bi. Hỏi Mạnh tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 4. Một nhà máy sản xuất tất cả 3 tổ người công nhân, tổ một tất cả số bạn bởi tổ 2, tổ 2 bao gồm số fan bởi 1/3 tổ 3. Tổ 3 gồm 54 fan. Hỏi xí nghiệp sản xuất đó tất cả từng nào công nhân?

Bài 5.Có 72 lít dầu được chứ vào 3 thùng, thùng thứ nhất chứa 1/4số dầu cùng 8 lít, thùng thứ 2 cất 1/3 số dầu. Hỏi thùng trang bị ba coa từng nào lkhông nhiều dầu?

Bài 6.Có 2 vỏ hộp bi, hộp thứ hai gồm 48 viên bi, hộp trước tiên bao gồm số bi bằng 50% số bi của hộp vật dụng hai. Hỏi bắt buộc gửi từ bỏ hộp thứ hai sang trọng vỏ hộp đầu tiên từng nào viên bi nhằm số bi của 2 vỏ hộp bởi nhau?

Bài 7.Trên và một quãng mặt đường một fan quốc bộ đi không còn quãng mặt đường ttrong 1/3h, fan đi xe đạp điện đi hết quãng mặt đường trong 1/6 tiếng. Hỏi fan đi xe đạp điện đi nhanh gấp mấy lần fan đi bộ?

Bài 8.Một shop bao gồm 42 kilogam xà phòng, ngày thứ nhất bán được 1/7 số xà chống, ngày trang bị nhì bán được 1/2 số xà chống còn sót lại. Hỏi qua 2 ngày của hàng còn lai từng nào kg xà phòng.

Bài 9.An tất cả một số viên bi, An mang đến Dũng 1/5 số bi, mang lại Bình một nửa số bi sót lại, cuối cùng An còn 6 viên. Hỏi thuở đầu An gồm từng nào viên bi?

Bài 10.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Adobe Flash Player Cho Firefox, Về Việc Firefox Ngừng Hỗ Trợ Adobe Flash

Có tía bao con đường, bao trước tiên có số đường bằng 1/2 số mặt đường của bao vật dụng nhì. Nếu bao máy nhì sút ra 17kilogam thì có số đường bằng 1/3 số mặt đường của bao đồ vật ba, bao vật dụng ba có 45 kg. Tính số đường của bao thiết bị nhất?

Bài 11. Có 2 thùng dầu, thùng trước tiên gồm 48 lkhông nhiều dầu và 1/6 số dầu làm việc thùng vật dụng thứ nhất thêm 2 lkhông nhiều thì bởi 1/4 số dầu ở thùng máy nhì. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lkhông nhiều dầu?

Bài 12. Biết 1/4 số con gà thêm 4 bé thì được 16 con, số vịt bằng 1/3 số con kê. Hỏi gồm từng nào con vịt?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 6vào mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên viettiep.info để đọc bài giỏi hơn.