Cài đặt, biên tập cùng đồng bộ Soundtraông chồng trong Proshow Producer

#Cài #đặt #biên #tập #cùng #đồng #bộ #Soundtraông chồng #vào #Proshow #Producer


Soundtraông xã Có nghĩa là nhạc phlặng (tuyệt là âm thanh của nhạc, nhạc âm). Tuy nhiên vào ngữ cảnh của Proshow Producer thì bọn họ sẽ phát âm nó là nhạc nền.

Về phương pháp cyếu nhạc nền vào Slide List thì tôi đã trả lời mang lại chúng ta Một trong những bài viết trước của Serie này rồi. Tuy nhiên, để thuận tiện đến các bạn quan sát và theo dõi thì mình đang khuyên bảo lại trong nội dung bài viết này luôn, các bạn đỡ mất công tra cứu lại nữa