Trước Lúc gồm vật tư nhằm thể nghiệm vật tư thì bọn họ cần tất cả biên phiên bản rước mẫu mã hiện trường hay còn được gọi là biên phiên bản rước mẫu vật liệu nguồn vào. Thí nghiệm hiện nay trường

?? CLICK DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ BIÊN BẢN LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG


*

Phun nước duy trì ẩm để bảo dưỡng bê tông


Công trình: …………….

Bạn đang xem: Biên bản lấy mẫu thí nghiệm

Hạng mục :……………………

Phần Việc : ………………………..

Địa điểm tạo ra : ………………….

Hôm ni, ngày ……….., tháng………., năm 2015 trên hiện ngôi trường …………… Chúng tôi có :

 

Đại diện Chủ đầu tư: ……………………….

Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ……………………………..Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ……………………………..

Nhà thầu support giám sát: …………………

Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ……………………………..Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ……………………………..

Đơn vị thi công:………………………..

Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ………………………….Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ………………………….

Xem thêm: Cm To Inches To Cm Converter, Cm To Inches (Centimeters To Inches)

cửa hàng TNHH …………….

Bà : …………………, Chức vụ: Chỉ huy trưởngÔng : …………….. Chức vụ: KTTC trực tiếp

Cùng nhau lập biên bạn dạng lấy chủng loại nlỗi sau:

STTLoại mẫuCấu kiệnSố lượngGhi chú
     
     
     
     
     
     

Thời gian và địa điểm đem mẫu

Bắt đầu : ………. ngày……… tháng………. năm 2015

Kết thúc : ……………ngày………. tháng………… năm 2015