C.1.1 Độ rún của nới bắt đầu tất cả cần sử dụng sơ thứ tính toán thù dưới dạng bán không khí biến dạng đàn hồi con đường tính (xem 4.6.8a)) xác minh bởi phương thức cùng nhún nhường những lớp trong phạm vi chiều dày Chịu nén của nền. Thừa nhận rằng so với những móng bao gồm chiều rộng lớn hoặc đường kính nhỏ tuổi hơn 10 m, độ nhún nhường xảy ra là do áp lực đè nén thêm bởi hiệu số của áp lực trung bình bởi vì móng truyền lên và áp lực thiên nhiên do trọng lượng của khu đất trước lúc đào móng tạo ra, còn đại lượng chiều dày Chịu nén của nền hoàn toàn có thể khẳng định theo những hướng dẫn sinh hoạt C.1.5.

Bạn đang xem: Bảng tra hệ số ko tính lún

Phương thơm pháp cùng lớp cho phép khẳng định độ lún chẳng hầu hết của móng riêng rẽ rẽ cơ mà cả so với móng mà tải trọng bởi vì các móng sát bên truyền tới gây ảnh hưởng đến độ nhún mình của chính nó. Trong cả nhị ngôi trường hợp, áp lực đè nén thêm khẳng định theo pmùi hương trực tiếp đứng đi qua trung chổ chính giữa đáy móng với nhằm tính toán thù độ rún của các lớp nằm ngang trong tầng Chịu nén của nền.

Để tính ảnh hưởng của những móng kề bên, ngoài những áp lực kia ra cũng cần phải xác định áp lực đè nén theo pmùi hương trực tiếp đứng trải qua những góc của “các móng ảo” theo chỉ dẫn làm việc C.1.3.

C.1.2 Lúc tính toán thù độ nhún của những móng riêng biệt rẽ bằng phương pháp cộng lớp nên để ý mang lại sơ thứ phân bố áp lực nặng nề trực tiếp đứng vào đất nền vẽ trên Hình C.1, tại chỗ này phải sử dụng các ký kết hiệu sau:

- h là độ sâu đặt móng kể từ cao trình quy hướng (đắp sản xuất hoặc syên ủi giảm đi);

- h’ là độ sâu đặt móng kể từ cao trình bề mặt địa hình thiên nhiên;

- p là áp lực đè nén thực tiễn trung bình dưới đáy móng;

- pđ là áp lực đè nén thiên nhiên trong khu đất tại lòng móng vì chưng trọng lượng của khu đất phía trên (mang lại cao trình địa hình thiên nhiên) khiến ra;

- pđz là áp lực đè nén thiên nhiên sinh sống độ sâu z mặt dưới móng (giỏi ngơi nghỉ độ sâu h’+z giải pháp bề mặt địa hình thiên nhiên);

- po = p-pđ là áp lực thêm trực tiếp đứng vào đất mặt đáy móng;

- p0z là áp lực thêm vào khu đất sinh sống độ sâu z Tính từ lúc lòng móng, xác định theo công thức:

*

-  là hệ số tính tới sự đổi khác theo độ sâu của áp lực thêm vào khu đất cùng lấy theo Bảng C.1, nhờ vào vào độ sâu tương đối m = 2 x với bề ngoài của đáy móng còn so với móng chữ nhật thì nhờ vào vào tỷ số những cạnh của nó n =

*
(chiều nhiều năm l và chiều rộng lớn b).

*

Hình C.1 - Sơ trang bị nhằm tính nhún theo cách thức cộng lớp

CHÚ THÍCH:

1) Đối cùng với móng tròn (nửa đường kính r) các quý giá  được chọn tùy ở trong vào m =

*

2) Đối với các móng gồm diện tích đế móng F là nhiều giác đều, các quý giá  được chọn nlỗi móng tròn tất cả nửa đường kính r =

*

3) Áp lực tiêu chuẩn làm việc độ sâu z theo pmùi hương trực tiếp đứng qua điểm góc của móng chữ nhật tính theo công thức:

*

trong đó:

một là hệ số xác định theo Bảng C.1 nhưng nạm cực hiếm m bằng m1 = .

Bảng C.1 - Hệ số 

m = 2z/b

hoặc

m = z/r Hệ số  đối với các móng Băng, khi

n ≥ 0

Chữ nhật ứng với tỷ số những cạnh n = l/b Hình tròn 1 1,4 1,8 2,4 3,2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,4 0,949 0,960 0,972 0,975 0,976 0,977 0,977 0,977 0,8 0,756 0,800 0,848 0,866 0,875 0,879 0,881 0,881 1,2 0,547 0,606 0,682 0,717 0,740 0,749 0,754 0,755 1,6 0,390 0,449 0,532 0,578 0,612 0,630 0,639 0,642 2,0 0,285 0,336 0,414 0,463 0,505 0,529 0,545 0,550 2,4 0,214 0,257 0,325 0,374 0,419 0,449 0,470 0,477 2,8 0,165 0,201 0,260 0,304 0,350 0,383 0,410 0,420 3,2 0,130 0,160 0,210 0,251 0,294 0,329 0,360 0,374 3,6 0,106 0,130 0,173 0,209 0,250 0,283 0,320 0,337 4,0 0,087 0,108 0,145 0,176 0,214 0,248 0,285 0,306 4,4 0,073 0,091 0,122 0,150 0,185 0,218 0,256 0,280 4,8 0,067 0,077 0,105 0,130 0,161 0,192 0,230 0,258 5,2 0,053 0,066 0,091 0,112 0,141 0,170 0,208 0,239 5,6 0,046 0,058 0,079 0,099 0,124 0,152 0,189 0,223 6,0 0,040 0,051 0,070 0,087 0,110 0,136 0,172 0,208 6,4 0,036 0,045 0,062 0,077 0,098 0,122 0,158 0,106 6,8 0,032 0,040 0,055 0,069 0,088 0,110 0,144 0,184 7,2 0,028 0,036 0,049 0,062 0,080 0,100 0,133 0,175 7,6 0,024 0,032 0,044 0,056 0,072 0,091 0,123 0,166 8,0 0,022 0,029 0,040 0,051 0,066 0,084 0,113 0,158 8,4 0,021 0,026 0,037 0,046 0,060 0,077 0,105 0,150 8,8 0,019 0,024 0,034 0,042 0,055 0,070 0,098 0,144 9,2 0,018 0,022 0,031 0,039 0,051 0,065 0,091 0,137 9,6 0,016 0,020 0,028 0,036 0,047 0,060 0,085 0,132 10,0 0,015 0,019 0,026 0,033 0,044 0,056 0,079 0,126 11 0,011 0,017 0,023 0,029 0,040 0,050 0,071 0,114 12 0,009 0,015 0,020 0,026 0,031 0,044 0,060 0,104 CHÚ THÍCH: Đối cùng với phần đa giá trị trung gian của m cùng n, đại lượng số  được xác minh bằng phương pháp nội suy. C.1.3 Sự phân bổ theo độ sâu áp lực nặng nề pháp tuyến tại điểm C làm sao đó vào hoặc kế bên phạm vi của móng có áp lực nặng nề thêm ngơi nghỉ đáy móng p0 đang tìm kiếm được bằng cách cần sử dụng phương thức điểm góc.

Trong phương pháp này áp lực

*
theo pmùi hương thẳng đứng qua điểm C xác định bằng tổng đại số áp lực nặng nề trên những điểm góc của tư móng ảo (Hình C.2) Chịu đựng áp lực nặng nề phân bổ đa số, theo công thức:

*
*

CHÚ DẪN:

a) Sơ đồ vật sắp xếp tương trợ giữa móng tính toán 1 cùng móng ảnh hưởng 2

b) Sơ vật sắp xếp “các móng áo” với chỉ dẫn các vết dương “+” với ẩm nhằm tính toán theo cách làm (C.4):

1 - Móng tính toán; 2 - Móng hình họa hưởng; 3 - Điểm mà trên kia phải xác minh độ lún

Hình C.2 - Sơ trang bị bố trí “móng ảo” nhằm tính tác động đến độ lún theo phương thức điểm góc

C.1.4 Áp lực đứng p’oz trên độ sâu nào kia theo pmùi hương thẳng đứng qua trung vai trung phong móng tính toán thù khi nói tới tác động của những móng ở bên cạnh khẳng định theo công thức:

*

trong đó: k là số móng tác động.

C.1.5 Độ sâu tầng chịu đựng nén của nền z’ được hạn chế dựa vào tỷ số thân những đại lượng áp lực đè nén thêm vì chưng móng p’oz hoặc Khi nói đến ảnh hưởng của các móng cạnh bên p’oz, (theo pmùi hương thẳng đứng qua trung tâm của móng) cùng áp lực vạn vật thiên nhiên tại cùng độ sâu pdz’. lúc có nước ngầm, áp lực thiên nhiên được xác định bao gồm kể đến công dụng đẩy nổi của nước.

Đối với khu đất cát và đất sét nung tỷ số đó có thể chấp nhận được rước bằng:

p’oz = 0,2 x Pdz"

Nếu số lượng giới hạn dưới của tầng chịu nén đã tìm kiếm được xong vào lớp đất có mô đun biến tấu E oz = 0,1 x Pdz"

C.1.6 Độ nhún mình nền móng theo phương thức cùng lớp xác định (tất cả hoặc ko nói tới ảnh hưởng của những móng lấn cận) theo công thức:

*

vào đó:

S là độ rún cuối cùng (ổn định định) của móng;

n là số lớp phân chia theo độ sâu của tầng chịu đựng nén của nền.

hi là chiều dày của lớp khu đất trang bị i;

Ei là tế bào đun biến dạng của lớp đất vật dụng i;

pi là áp lực nặng nề thêm vừa phải trong lớp khu đất đồ vật i, bởi nửa tổng cộng áp lực đè nén thêm p0z tại giới hạn trên và dưới của lớp đó xác định theo cách làm (C.1) đối với trường vừa lòng không tính cho ảnh hưởng của các móng cạnh bên cùng theo bí quyết (C.4) Khi gồm nói đến ảnh hưởng đó.

 là hệ số ko đồ vật nguyên ổn bằng 0,8.

C.1.7 Việc xác định độ lún của nền khi sử dụng sơ đồ vật tính toán theo lớp biến dạng đường tính (đàn hồi) có chiều dày hữu hạn được dùng trong số ngôi trường hợp nói làm việc 4.6.8b). Cần để ý rằng độ lún trong những trường hợp này là do áp lực đè nén toàn phần vừa phải chức năng sinh hoạt đế móng (không trừ áp lực nặng nề thiên nhiên) gây nên.

Chiều dày của lớp biến tấu tuyến đường tính (lũ hồi) lấy theo hướng dẫn sinh hoạt C.1.9.

C.1.8 Độ nhún nhường của móng riêng rẽ rẽ sẽ theo sơ vật dụng tính tân oán nền bên dưới dạng lớp lũ hồi biến dạng đường tính gồm chiều dày hữu hạn H xác minh theo công thức:

*

vào đó:

b là chiều rộng của móng chữ nhật xuất xắc 2 lần bán kính của móng tròn;

p là áp lực vừa phải bên trên khu đất dưới mặt đáy móng;

M là thông số điều chỉnh xác minh theo Bảng C.2, phụ thuộc vào vào m;

m là tỷ số chiều dày lớp bọn hồi H với nửa chiều rộng lớn hoặc nửa đường kính của móng Khi chiều rộng của chính nó bởi 10 mang đến 15 m;

n là số lớp phân chia theo tính Chịu đựng nén trong phạm vi lớp đàn hồi H;

k là thông số khẳng định theo Bảng C.3 đối với lớp i, phụ thuộc vào dáng vẻ lòng móng, tỷ số các cạnh móng chữ nhật n = l/b cùng tỷ số độ sâu đáy lớp z với nửa chiều rộng lớn của móng m = 2z/b tuyệt nửa đường kính của nó m = z / r ;

Ei là tế bào đun biến tấu của lớp đất thứ i.

C.1.9 Chiều dày tính tân oán của lớp biến dị tuyến tính Hu (Hình C.3) được lựa chọn mang lại mái của lớp đất gồm mô đun biến dạng E ≥ 100 000 kPa cùng đối với những móng size lớn (bề rộng hoặc đường kính to hơn 10 m) thì cho tới mái lớp bao gồm tế bào đun biến dạng E ≥ 10 000 kPa xác minh theo công thức:

*

trong các số ấy Ho với t đối với nền đất sét nung đề xuất lấy theo thứ tự bởi 9 m với 0,15; đối với nền đất cát đem 6 m và 0,1.

CHÚ THÍCH:

1) Nếu nền bao gồm cả đất sét nung và đất mèo thì quý giá Htt được xác định là trị trung bình cân.

2) Giá trị Htt kiếm được theo công thức (7) cần phải cộng thêm chiều dày của khu đất có mô đun biến dị E tt và độ dày của nó không thừa thừa 5 m. khi chiều dày của khu đất ấy to, cũng giống như nếu như những lớp đất phía trên gồm mô đun biến dị E

Các số lượng giới hạn của tỷ số m" = 2 X H/b

m" = 2 X H/r

Hệ số M
0 1,0
0,5 0,95
1 0,90
2 0,80
3 0,75
Bảng C.3 - Hệ số k1 cùng kb
m=2z/b hoặc m=z/r Hệ số k so với những móng Móng băng Lúc n ≥ 10
Hình tròn nửa đường kính r Hình chữ nhật với tỷ số các cạnh n=l/b bằng
1 1,4 1,8 2,4 3,2 5
0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,4 0,090 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,104
0,8 0,179 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,208
1,2 0,266 0,299 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,311
1,6 0,348 0,380 0,394 0,397 0,397 0,397 0,397 0,412
2,0 0,411 0,446 0,472 0,486 0,486 0,486 0,486 0,511
2,4 0,461 0,499 0,538 0,556 0,565 0,567 0,567 0,605
2,8 0,501 0,542 0,592 0,618 0,635 0,640 0,640 0,687
3,2 0,532 0,577 0,637 0,671 0,696 0,707 0,709 0,763
3,6 0,558 0,606 0,676 0,700 0,760 0,700 0,772 0,831
4,0 0,579 0,630 0,708 0,756 0,796 0,820 0,830 0,892
4,4 0,596 0,650 0,735 0,789 0,837 0,867 0,888 0,949
4,8 0,611 0,668 0,759 0,819 0,873 0,908 0,932 1,001
5,2 0,624 0,683 0,780 0,884 0,904 0,948 0,977 1,050
5,6 0,635 0,697 0,798 0,867 0,933 0,981 1,018 1,095
6,0 0,645 0,708 0,814 0,887 0,958 1,011 1,056 1,138
6,4 0,653 0,719 0,828 0,904 0,980 1,031 1,090 1,178
6,8 0,661 0,728 0,841 0,920 1,000 1,065 1,122 1,215
7,2 0,668 0,736 0,852 0,935 1,019 1,088 1,152 1,251
7,6 0,674 0,744 0,863 0,948 1,036 1,109 1,180 1,285
8,0 0,679 0,751 0,872 0,960 1,051 1,128 1,205 1,316
8,4 0,684 0,757 0,887 0,970 1,065 1,146 1,229 1,347
8,8 0,689 0,762 0,888 0,980 1,078 1,162 1,251 1,376
9,2 0,693 0,768 0,896 0,989 1,089 1,178 1,272 1,404
9,6 0,697 0,772 0,902 0,998 1,100 1,192 1,291 1,431
10,0 0,700 0,777 0,908 1,005 1,110 1,205 1,309 1,456
11,0 0,705 0,786 0,922 1,022 1,132 1,233 1,349 1,506
12,0 0,710 0,794 0,933 1,037 1,151 1,257 1,384 1,550
*

Hình C.3 - Sơ đồ dùng nhằm tính độ lún bởi cách thức lớp biến dị đường tính tất cả chiều dày hữu hạn

C.2 Xác định độ nghiêng của móng Lúc tác dụng sở hữu trọng lệch tâm

C.2.1 Độ nghiêng của móng (lúc công dụng tải trọng lệch tâm) theo sơ đồ gia dụng tính toán thù nền làm việc dạng bán không gian đàn hồi biến tấu tuyến đường tính (xem 4.6.8a)) xác minh như sau:

a) Móng chữ nhật theo phương thơm cạnh phệ của móng 1 (dọc theo trục dọc) theo công thức:

*

b) Móng chữ nhật theo phương thơm cạnh nhỏ nhắn của nó (dọc từ trục ngang) theo công thức:

*

c) Móng tròn bao gồm 2 lần bán kính r, theo công thức:

*

trong đó:

P là thích hợp lực tất cả sở hữu trọng đứng của móng trên nền, tính bởi kilôgam (kg);

el, eb, e theo lần lượt là khoảng cách của vị trí đặt thích hợp lực cho thân lòng móng theo phương trục dọc, trục ngang và theo bán kính đường tròn, tính bởi xentimét (cm);

E,  theo lần lượt là mô đun biến tấu, tính bằng kilôpascan (kPa), và thông số Poat - xông của đất lấy theo trị vừa phải trong phạm vi tầng chịu nén;

kl với kb lần lượt là các hệ số xác minh theo Bảng C.4, phụ thuộc vào vào tỷ số của những cạnh đáy móng.

C.2.2 Độ nghiêng của móng tròn theo sơ trang bị tính toán nền trực thuộc nhiều loại lớp biến dị tuyến tính bao gồm chiều dày hữu hạn, xác minh theo công thức:

*

trong đó kc là hệ số, khẳng định theo Bảng C.5 phụ thuộc vào tỷ số của chiều dày lớp bầy hồi cùng nửa đường kính của móng H/r.

Bảng C.4 - Hệ số kl cùng kb

Hệ số Hệ số kl cùng kb ứng cùng với tỷ số những cạnh của móng chữ nhật n=l/b bằng
1,0 1,4 1,8 2,4 3,2 5,0
kl 0,55 0,71 0,83 0,97 1,1 1,44
kb 0,50 0,39 0,33 0,25 0,19 0,13
CHÚ THÍCH: Độ nghiêng của móng gồm đáy nhiều giác các được tính tân oán theo phương pháp (C.10), trong những số đó rước bán kính r =
*
cùng với F là diện tích đáy móng đa giác.
Bảng C.5. Hệ số kc
H/r 0,25 0,5 1 2 >2
kc 0,26 0,43 0,63 0,74 0,75
C.3 Xác định độ nhũn nhặn ướt của nền bằng khu đất bao gồm tính lún ướt

C.3.1 Độ rún ướt của đất nền trống Ss vì chưng sở hữu trọng của móng gây nên khi thnóng ướt trong vùng biến dị hbd khẳng định theo 5.2, được xem theo công thức:

*

vào đó:

đê mê là độ lún ướt kha khá, xác định lúc no nước hoàn toàn, theo 3.14, còn lúc chưa no nước theo C.3.2 cho mỗi lớp khu đất trong vùng thay đổi dạng; hbd sống áp lực đè nén bằng tổng áp lực nặng nề vạn vật thiên nhiên với áp lực đè nén vì chưng móng dự án công trình giỏi nhà tại giữa lớp khu đất đang xét;

hi là chiều dày lớp đất đồ vật i;

n là số lớp khu đất được phân chia vào vùng biến dạng hbd;

m là thông số điều kiện thao tác của nền, rước m = 1 đối với móng rộng lớn từ bỏ 12 m trơ lên, so với móng băng rộng mang đến 3 m và các móng nhiều giác rộng lớn mang lại 5 m được tính theo công thức:

*

m = 0,5 +1,5 X p — p (C 13)

p là áp lực trung bình mặt dưới móng, tính bởi kilôpascan (kPa);

ps là áp lực đè nén lún ướt ban sơ, tính bởi kilôpascan (kPa);

p0 là áp lực nặng nề bởi 100 kPa;

CHÚ THÍCH: Hệ số m so với móng băng rộng hơn 3 m cùng móng nhiều giác rộng rộng 5 m xác định bằng cách nội suy giữa những quý hiếm m tính toán thù theo bí quyết (C.13) với m = 1.

C.3.2 Độ nhún ướt tương đối của đất lúc không no nước (’s) xác minh theo công thức:

*

vào đó:

Wk là độ ẩm sau cuối của khu đất sau thời điểm thnóng ướt;

Ws là độ ẩm rún ướt ban đầu của đất;

Wn là độ ẩm Lúc đất trọn vẹn no nước;

s tất cả chân thành và ý nghĩa nlỗi trong phương pháp (C.12).

CHÚ THÍCH: khi độ ẩm nhũn nhặn ướt ban sơ Ws nhỏ rộng nhiệt độ tự nhiên W thì trong phương pháp (14) hoàn toàn có thể gắng Ws bằng W.

C.3.3 Độ rún ướt của nền, độ lệch nhún nhường ướt với độ nghiêng của các móng riêng biệt rẽ sinh sống trong vùng lộ diện nhún ướt ko đầy đủ của nền bởi sự lan truyền của nước từ mối cung cấp thnóng ướt ra xung quanh, cần được xác định gồm tính tới việc thấm ướt hữu hạn vùng bên dưới của nền trong khoảng độ sâu h (Hình C.4), bằng:

*

vào đó:

h là độ sâu đặt móng đối với cao trình quy hoạch;

hbd là vùng biến dị của nền khẳng định theo yêu cầu ở 5.2;

hn là độ sâu mối cung cấp thấm ướt đối với bề mặt quy hoạch;

x là khoảng cách tự mép nguồn thnóng ướt cho trục của móng vẫn xét;

m là thông số tính cho khả năng tăng góc lan truyền nước về các phía vì chưng tính phân lớp của khu đất nền;

 là góc Viral nước tự nguồn thấm ướt ra những phía, so với á mèo dạng rún ướt p = 35°, còn so với á sét dạng nhũn nhặn ướt = 50°.

Chiều nhiều năm Ls, chỗ rất có thể xuất hiện độ rún ướt không đông đảo của khu đất, hoàn toàn có thể khẳng định theo công thức:

*

trong số ấy những ký hiệu giống như bí quyết (15).

C.3.4 Giá trị cực đại của độ lún ướt Smaxsd bởi vì trọng lượng bản thân của đất tạo ra Lúc thnóng ướt dũng mạnh bên trên với diện tích tất cả bề rộng ko nhỏ rộng chiều dày nhũn nhặn ướt hoặc gồm bề rộng không bé dại rộng chiều dày nhún ướt hoặc Khi dưng mực nước ngầm, xác định theo phương pháp (C.12), trong đó tổng (C.12) bao gồm có:

a) Độ nhún mình ướt chỉ vào phạm vi vùng lún ướt của khu đất vì trọng lượng bạn dạng thân, lúc không tồn tại thiết lập trọng không tính cũng giống như Lúc móng nhỏ cơ mà sinh hoạt đó vùng biến tấu vì sở hữu trọng móng gây ra ko liên phù hợp với vùng nhún nhường ướt của đất vì chưng trọng lượng phiên bản thân gây ra;

b) Độ nhún ướt chỉ trong phạm vi nào kia của vùng nhũn nhặn ướt vày trọng lượng phiên bản thân đất nhưng tại đấy độ ẩm bị cải thiện vị mực nước ngầm kéo lên hoặc tăng nhiều độ ẩm;

c) Độ lún ướt trong phạm vi trường đoản cú lòng vùng biến dạng (vị cài trọng móng) mang lại mái của lớp khu đất ko lún ướt Lúc móng rộng lớn với vào 1 phần vùng biến dị bởi download trọng móng gây ra cùng với vùng biến dị lún ướt do trọng lượng bản thân của khu đất gây nên.

Chiều dày của vùng nhún mình ướt bởi vì trọng Iượng bản thân của khu đất được tính từ độ sâu nhưng sinh sống kia ứng suất trực tiếp đứng vì trọng Iượng phiên bản thân của khu đất bằng áp lực đè nén nhún mình ướt ban đầu mang lại số lượng giới hạn bên dưới của lớp nhún mình ướt.

Độ nhún nhường ướt tương đối ’s khẳng định cho mỗi lớp đất vào vùng nhũn nhặn ướt sống áp Iực bởi áp lực đè nén thiên nhiên trên thân lớp đó.

*

Hình C.4 - Sơ thứ để tính toán thù trị hữu hạn Ah thấm ướt nằm trong vùng dưới của nền dọc theo trục trực tiếp đứng của móng trong trường đúng theo nếu như nó ngơi nghỉ phía kế bên nguồn thấm ướt.

C.3.5 Trị số nhún nhường ướt khả dĩ của khu đất do trọng lượng phiên bản thân đất gây nên bên trên vùng khu đất các loại II về tính lún ướt lúc làm cho ướt tổng thể trong thời điểm tạm thời với diện tích bao gồm chiều rộng nhỏ dại rộng chiều dày rún ướt H, sẽ được khẳng định theo công thức:

*

C.3.6 Trị số nhún ướt của đất vị trọng lượng bạn dạng thân khu đất gây nên tại các điểm khác biệt của diện tích S thnóng ướt và của diện tích sát đó xác định theo công thức:

*

trong đó:

là độ nhún ướt lớn nhất hoặc khả dĩ của đất vị trọng lượng bạn dạng thân tại trung chổ chính giữa diện tích thấm ướt, xác minh theo C.3.4 hoặc C.3.5;

x là khoảng cách tính bởi xentimét (cm) từ trọng tâm diện tích S thấm ướt hoặc điểm đầu của phần khu đất nhún ướt nằm theo chiều ngang đến điểm khẳng định trị số nhún nhường ướt vào phạm vi 0

*

trong đó: các ký kết hiệu nlỗi vào bí quyết (C.15) và (C.17).

C.3.7 Trị số chuyển vị ngang Us (cm) cùng bề mặt đất Lúc độ nhũn nhặn ướt của chính nó vày trọng lượng bản thân gây nên tập bơi sự thấm ướt bạo gan hoặc toàn thể (xem 5.5) tính tân oán theo công thức:

*

trong đó:

 là đưa vị ngang tương đối, tính bằng:

*

trong đó:

r và x là mọi cam kết hiệu tất cả ý nghĩa sâu sắc nlỗi vào bí quyết (C.18) và (C.19).

C.4 Xác định sự trương nở cùng sự co ngót của nền tất cả khu đất bao gồm tính trương nở

C.4.1 Độ nâng cấp cơ sở Str.n vày sự trương nsống của đất bị thnóng ướt gây ra được xác định theo công thức:

*

trong đó:

tr.n là độ trương nngơi nghỉ tương đối của lớp đất sản phẩm i xác minh theo hướng dẫn sống C.4.2;

hi Ià chiều dày lớp đất sẽ xét;

m là thông số ĐK làm việc, mang m = 0,8 Lúc áp lực nặng nề tổng pt = 50 kPa; m = 0,6 Khi áp lực tổng pt = 300 kPa; cùng với các quý hiếm trung gian của pt tính nội suy. Giá trị áp Iực tổng pt xác minh theo chỉ dẫn ngơi nghỉ C.4.3.

n là số lớp khu đất được chia ra trong vùng khu đất trương nsống có biên bên dưới xác minh theo hướng dẫn ngơi nghỉ C.4.4;

C.4.2 Độ trương nở tương đối của đất tr.n xác định như sau:

a) Lúc thnóng độ ẩm, theo công thức:

*

vào đó:

h là độ cao mẫu mã khu đất bao gồm độ chặt và nhiệt độ tự nhiên được nén ko nở hông bên dưới áp lực tổng;

h’ là chiều cao chủng loại khu đất đó sau khi thấm ướt với được nén trong thuộc điều kiện bên trên.

b) Lúc đậy bề mặt với thay đổi tinh thần thủy nhiệt, theo công thức:

*

vào đó:

k là thông số xác định bởi thực nghiệm, Lúc không tồn tại số liệu thực nghiệm, đem bằng 2;

Wk là nhiệt độ sau cùng của đất;

W0 là độ ẩm thuở đầu của đất;

e0 là hệ số trống rỗng ban sơ của đất.

C.4.3 Áp lực tổng pt ở giữa lớp vẫn xét (Hình C.5) được khẳng định theo công thức:

*

trong đó:

pz là áp Iực do sở hữu trọng của móng tạo ra trên giữa lớp sẽ xét, tính bằng kilôpascan (kPa);

pdz Ià áp Iực vì trọng Iượng bạn dạng thân của lớp khu đất kể từ đáy móng mang lại giữa Iớp đang xét, tính bằng kilôpascan (kPa);

ptz Ià áp Iực thêm, tính bởi kilôpascan (kPa), gây ra vì ảnh hưởng của trọng lượng phần khu đất không bị độ ẩm ở kế bên phạm vi thnóng ướt, cùng xác định theo công thức:

*

mn là hệ số rước theo Bảng C.6, dựa vào vào tỷ số thân chiều lâu năm L với chiều rộng lớn B của diện tích S thấm ướt với vào độ sâu tương đổi của lớp vẫn xét;

 là khối lượng thể tích của khu đất, tính bởi kilôgam trên xentimét kân hận (kg/cm³).

*

Hình C.5 - Sơ thiết bị để tính độ nâng cao của nền Lúc đất trương nsống

C.4.4 Biên bên dưới của vùng trương nsinh sống Htn (Hình C.5) được chọn:

a) lúc thấm nước đến độ sâu nghỉ ngơi kia áp lực tổng bằng áp lực nặng nề trương nsinh hoạt của đất Ptn.

b) Lúc che mặt phẳng cùng thay đổi tâm trạng tbỏ nhiệt đến độ sâu xác định bằng phân tích so với từng vùng khí hậu. khi không tồn tại số liệu thể nghiệm, độ sâu này mang bởi 5 m.

Bảng C.6 - Hệ số m3

(Z+h)/B Hệ số mn ứng với tỷ số chiều lâu năm với chiều rộng lớn của diện tích thnóng ướt L/B
1 2 3 4 5
0,5 0 0 0 0 0
1 0,58 0,50 0,43 0,36 0,29
2 0,81 0,70 0,61 0,50 0,40
3 0,94 0,82 0,71 0,59 0,47
4 1,02 0,89 0,77 0,64 0,53
5 1,07 0,94 0,82 0,69 0,57
C.4.5 Đại lượng teo ngót của nền bởi vì quy trình thô đất trương nsinh hoạt Sc khẳng định theo công thức:
*

vào đó:

ci là độ teo ngót theo chiều nhiều năm tương đối của lớp thiết bị i khẳng định theo hướng dẫn ngơi nghỉ 3.16 bên dưới tác dụng của lực bằng tổng áp Iực thiên nhiên cùng áp Iực thiên nhiên với áp lực đè nén thêm của móng tại giữa lớp khu đất đang xét Lúc biến hóa độ ẩm của chính nó từ bỏ trị số lớn nhất mang lại nhỏ dại nhất rất có thể có;

hi là chiều dày của lớp sẽ xét;

mc là thông số điều kiện thao tác của đất Lúc teo ngót, lấy bằng 1,3;

n là số lớp khu đất được chia ra trong vùng khu đất co ngót: số lượng giới hạn bên dưới của vùng co ngót Hc được xác định bằng thực nghiệm, còn khi không có số liệu phân tích thì đem bằng 5 m;

lúc khô khu đất vày tác dụng nhiệt của sản phẩm công nghệ technology, giới hạn dưới của vùng co ngót Hc được khẳng định bởi phân tích hoặc bởi tính tân oán tương xứng.

C.5 Xác định độ xói ngầm của nền khu đất lan truyền muối

C.5.1 Độ nhún nhường xói ngầm của nền đất lan truyền muối bột Sx được khẳng định theo công thức:

*

vào đó:

n là số lớp đất được chia nhỏ ra vào vùng khu đất mặn có tác dụng chế tạo thành lún xói ngầm;

xi là độ nhún mình xói ngầm kha khá của lớp khu đất máy i lúc áp lực vày mua trọng móng và trọng lượng phiên bản thân của lớp đất trên đó, khẳng định theo hướng dẫn vào C.5.2 đến C.5.4;

hi là chiều dày của lớp đất truyền nhiễm muối hạt trang bị i;

C.5.2 Trị số nhún nhường xói ngầm kha khá x của khu đất lây truyền muối bột xác định bằng thể nghiệm nén tĩnh hiện trường hoặc những cách thức nén thnóng trong chống theo những trường hòa hợp vẻ ngoài sinh sống 10.4.

Việc thể nghiệm rất cần được tiến hành lúc nước thấm lâu dài qua khu đất trong khoảng thời hạn theo nhỏng hướng dẫn sống 10.5.

C.5.3 Trị số nhún nhường xói ngầm kha khá x lý lẽ bằng phân tích hiện nay trường được khẳng định theo công thức:

*

trong đó:

Sx.n là độ nhũn nhặn xói ngầm của bàn nén sau thời điểm thấm ướt thường xuyên trong suốt quá trình thí nghiệm dưới áp lực nặng nề nói ngơi nghỉ C.5.1;

hn Ià chiều dày chịu nén của nền dưới bàn nén.

Xem thêm: Gợi Ý Cách Vẽ Tranh Vẽ Chủ Đề 20-11, Gợi Ý Cách Vẽ Tranh Đề Tài 20

C.5.4 Trị số độ nhún mình xói ngầm tương đối theo thí điểm nén thnóng được xác minh bằng công thức:

*

vào đó:

h là độ cao của mẫu đất sống độ ẩm tự nhiên cùng độ chặt thiên nhiên;

h’ là độ dài của chủng loại đất đó sau thời điểm thnóng ướt do nước và nén bên dưới áp lực đè nén nêu nghỉ ngơi C.5.1.