Để nhìn nhận và đánh giá lại tiêu giảm, thiếu hụt sót của bản thân, Đảng viên đầy đủ nên tự làm bản kiểm điểm có tác dụng địa thế căn cứ Đánh Giá, xếp loại quality từng cuối năm. Dưới đấy là mẫu mã phiên bản kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm theo nguyên lý mới nhất trên Hướng dẫn số 21.

Bạn đang xem: Bảng kiểm điểm đảng viên năm 2019


*
Mục lục bài viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....mon....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN


Năm.............

Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ thiết yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, tác dụng đạt được

1. Về tứ tưởng bao gồm trị; phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng bao gồm trị………………………………..…………………………..

- Về phđộ ẩm hóa học đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối có tác dụng việc……………………..……………………………..

- Việc chiến đấu phòng, chống phần đa biểu thị suy thoái và khủng hoảng về bốn tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sinh sống, “từ bỏ diễn biến”, “từ bỏ chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự dấn diện)………………………………………..…………..

Tự Reviews về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

2. Về triển khai chức trách rưới, nhiệm vụ được giao

- Việc triển khai chức trách, nghĩa vụ và quyền lợi theo khí cụ (Đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết trái triển khai các chỉ tiêu, trách nhiệm được giao vào năm………...……….

- Trách rưới nhiệm cá thể tương quan mang đến công dụng, tiêu giảm, khuyết điểm nghỉ ngơi nghành, địa pmùi hương, tổ chức triển khai, phòng ban, đơn vị bởi vì mình phú trách……………………...….

Tự reviews về Lever thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

3. Việc thực hiện khẳng định tu chăm sóc, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, yếu điểm cùng ngulặng nhân

1. Hạn chế, điểm yếu (theo 03 văn bản nêu trên)……………….……………

2. Ngulặng nhân của tinh giảm, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết quả hạn chế và khắc phục những giảm bớt, khuyết điểm đã được cấp gồm thđộ ẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng tinh giảm, yếu điểm (đã có được tự khắc phục; vẫn khắc phục, mức độ khắc phục; không được khắc phục); mọi khó khăn, vướng mắc (giả dụ có); trách nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự review về Lever thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

IV. Giải trình các vấn đề được lưu ý kiểm điểm (giả dụ có)

Giải trình từng sự việc được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nát nhiệm của cá thể so với từng vụ việc được gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách rưới nhiệm của cá nhân đối với phần đông tiêu giảm, yếu điểm của đồng đội (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc chế tiêu giảm, khuyết điểm

VII. Tự thừa nhận nấc xếp loại hóa học lượng

1. Xếp một số loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Không ngừng nhiệm vụ

2. Xếp nhiều loại Đảng viên:

Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

Không kết thúc nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp các loại unique cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, Reviews của tín đồ quản lý, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp các loại chất lượng công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời khắc, ký kết, ghi rõ chúng ta tên cùng đóng góp dấu)

Đánh giá bán, xếp nhiều loại unique đảng viên

- Nhận xét, Review của chi ủy:..............................................................................

Xem thêm: Gửi Thông Tin Gỡ Lỗi #Name Trong Excel 2010, Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi

- Chi bộ đề xuất xếp nhiều loại nấc hóa học lượng:..............................................................