Tiếng anh lớp 3 unit 11 This is my familyLESSON 1: PHẦN 1 (TRANG 6-7 SGK)Tiếng anh lớp 3 Unit 11 This is my familyLESSON 2: PHẦN 2 (TRANG 6-11)


*

I. VOCABULARY: TỪ VỰNG

– picture: bức tranh

– age: tuổi

II. SENTENCE PATTERNS: MẪU CÂU

Mẫu câu 1: “How old are you?”

– Dịch: Bạn bao nhiêu tuổi?

– Mẫu câu này được thực hiện để hỏi về tuổi của kẻ đối diện, đã rỉ tai cùng với mình

– Trả lời: “I’m + age (tuổi)” – Mình… tuổi.Quý khách hàng sẽ xem: quý khách bao nhiêu tuổi dịch thanh lịch giờ anh

– Ví dụ:

How old are you? – I’m ten years old.

Bạn đang xem: Bạn bao nhiêu tuổi dịch sang tiếng anh

Dịch: Bạn từng nào tuổi? – Mình 10 tuổi.

Mẫu câu 2: “How old is she/ he?”

– Dịch: Cô ấy/ Anh ấy từng nào tuổi?

– Mẫu câu này được sử dụng nhằm hỏi về tuổi của một người làm sao đó

– Trả lời: “She/ He is + age (tuổi)”: Cô ấy/ Anh ấy….tuổi

– Lưu ý: rất có thể cầm “she”, ‘he” bằng thương hiệu một bạn hoặc 1 danh từ số không nhiều duy nhất tín đồ.

III. EXERCISE: BÀI TẬP1. Look, listen & repeat: Nhìn, nghe với lặp lại

a) That’s my brother.

How old is your brother?

He is seven.

b) That’s my grandmother.

How old is she?

She’s sixty-five.

Dịch:

a) Đó là em trai bản thân.

Em trai bạn từng nào tuổi?

Em ấy 7 tuổi.

b) Đó là bà bản thân.

Bà ấy bao nhiêu tuổi?

Bà bản thân 65 tuổi rồi.

2. Point và say: Chỉ và nói

a)How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông bạn từng nào tuổi?

Ông mình 68 tuổi.

b) Bà các bạn từng nào tuổi?

Bà bản thân 65 tuổi.

c) Ba (bố) các bạn từng nào tuổi?

Ba bản thân 42 tuổi.

d) Mẹ các bạn bao nhiêu tuổi?

Mẹ bản thân 41 tuổi.

e) Anh trai chúng ta từng nào tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái bạn bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

3. Let’s talk: Cùng nói nhé!

a) How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông các bạn bao nhiêu tuổi?

Ông bản thân 68 tuổi.

b) Bà bạn từng nào tuổi?

c) Ba (bố) bạn bao nhiêu tuổi?

Ba mình 42 tuổi.

d) Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?

Mẹ mình 41 tuổi.

e) Anh trai các bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái các bạn bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

4. Listen & number: Nghe với đánh số

1. A: That’s my sister.

B: How old is she?

A: She’s six years old.

2. A: That’s my grandfather.

B: How old is he?

A: He’s sixty-eight.

3. A: Who’s that?

B: It’s my grandmother.

A: How old is she?

B: She’s sixty-four.

4. A: And who’s that?

B: It’s my brother.

A: How old is he?

B: He’s thirteen.

Dịch:

1. A: Đó là em gái mình.

B: Em ấy từng nào tuổi?

A: Em ấy sáu tuổi.

2. A; Đó là ông của mình.

B: Ông ấy bao nhiêu tuổi?

A: Ông 68 tuổi rồi.

3. A: Ai vậy?

B: Đó là bà của bản thân.

A: Bà ấy từng nào tuổi?

B: Bà 64 tuổi.

4. A: Và sẽ là ai?

B: Đó là anh trai bản thân.

A: Anh ấy bao nhiêu tuổi?

B: Anh ấy mười tía tuổi.

=> Đáp án: a.3, b.4, c.2, d.1

5. Read và complete: Đọc cùng hoàn thành

Hi! My name is Quan. I’m ten years old. That is a picture of my family. My father is forty-four years old. My mother is thirty-nine years old. My brother is fourteen years old.

Dịch:

Xin chào. Mình thương hiệu là Quân. Mình 10 tuổi. Đây là tranh ảnh về giai đình mình, Bố mình 44 tuổi. Mẹ bản thân 39 tuổi. Anh trai của mình 14 tuổi.

=> Đáp án:

Quan: 10

His father: 44

His mother: 39

His brother: 14

6. Write about your family: Viết về mái ấm gia đình mình

Các nhỏ phụ thuộc lên tiếng đơn vị bản thân để viết.

Bài mẫu:

1. How old are you?

I am eight years old.

2. How old is your mother?

She is thirty-two years old.

3. How old is your father?

He is thirty-seven years old.

4. How old is your brother?

He is six years old.

Dịch:

1. quý khách hàng bao nhiêu tuổi?

Mình 8 tuổi.

2. Mẹ bạn từng nào tuổi?

Mẹ mình 32 tuổi.

3. Bố các bạn từng nào tuổi?

Bố mình 37 tuổi.

4. Em trai chúng ta bao nhiêu tuổi?

Em trai mình 6 tuổi.

Xem thêm: Cách Tỏ Tình Với Bạn Trai Qua Tin Nhan, Cách Tỏ Tình Với Bạn Gái Qua Tin Nhắn

Mời các bạn coi tiếp Tiếng anh lớp 3 Lesson 2 Unit 11 This is my family- Đây là mái ấm gia đình mình ở trang sau.