Để đo diện tích S của một hình, ta cần mang đơn vị đo diện tích S, ví dụ điển hình xăng-ti-mét. vuông (1 xăng-ti-mét vuông là diện tích S của hình vuông bao gồm cạnh dài 1cm).

Bạn đang xem: Bài toán tính diện tích hình chữ nhật lớp 3

Muốn tính diện tích hình vuông vắn ta rước độ nhiều năm một cạnh nhân với chính nó.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta mang chiều lâu năm nhân với chiều rộng (và một đơn vị chức năng đo).

B. BÀI TẬP

Bài 1.

Tìm diện tích S một hình vuông gồm chu vi bằng chu vi hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 12centimet, chiều rộng lớn bằng nửa chiều nhiều năm.

Bài 2.

Một hình vuông vắn gồm diện tích bởi diện tích S hình chữ nhật bao gồm chiều dài 25m, chiều rộng 4m. Tính chu vi hình vuông đó.

Bài 3.

Một hình vuông vắn gồm chu vi bởi chu vi hình chữ nhật tất cả độ lâu năm các cạnh là: chiều dài 130m, chiều rộng 70m. Tính cạnh hình vuông ‘kia.

Bài 4.

Hãy trình diễn giải pháp giảm hình vuông thành 5 mhình ảnh với ghxay lại thành 2 hình vuông.

Bài 5.

Hãy giảm một hình chữ nhật thành 3 mhình ảnh và ghxay lại thành 2 hình tam giác.

Bài 6.

Hãy giảm một hình tam giác có 1 góc vuông thành 2 mảnh và ghnghiền lại thành một hình chữ nhật.

Bài 7.

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m. Chiều rộng bằng

*
chiều dài.

Tính chu vi thửa ruộng kia.Theo chiều dài thửa ruộng kia, người ta chia thửa ruộng thành 2 phần, một trong những phần là hình vuông tất cả cạnh bởi chiều rộng thửa ruộng, phần còn lại là hình chữ nhật. Tính chu vi phần hình chữ nhật sót lại của thửa ruộng kia.

Bài 8.

Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 72centimet cùng chu vi bởi 3 lần chiều lâu năm cộng thêm 6cm. Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Bài 9.

Tìm diện tích S một hình vuông vắn có chu vi bởi diện tích S hình chữ nhật gồm chiều dài băng 12cm, chiêu rộng bằng

*
chiều lâu năm.

Bài 10.

Bác An cưa một tkhô cứng sắt thành các đoạn cân nhau, từng đoạn 2m. Bác cưa 4 lần. Hỏi tkhô giòn sắt nhiều năm mấy mét?

Lời giải

Bài 1. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

12 : 2 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 6) x 2 = 36 (cm)

Chu vi hình vuông vắn bằng chu vi hình chữ nhật, vậy cạnh của hình vuông vắn là:

36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích hình vuông là:

9 x 9 = 81 (

*
)

Đáp số: 81

*

Bài 2. Diện tích hình chữ nhật là:

25 x 4 = 100 (

*
)

Diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật với bằng 100

*
. Ta có:

100

*
 = 10m X 10m Vậy cạnh hình vuông vắn là 10m.

Chu vi hình vuông vắn là:

10 x 4 = 40 (m).

Đáp số: 40m.

Bài 3. Chu vi hình chữ nhật là:

(70 + 130) x 2 = 400 (m)

Cạnh của hình vuông là:

400 : 4 = 100 (m)

Đáp số: 100m

Bài 4. Chúng ta hoàn toàn có thể cắt với ghép như sau:

Bài 5. Chúng ta hoàn toàn có thể cắt cùng ghép lại nhỏng sau:

Bài 6. Chúng ta hoàn toàn có thể giảm và ghxay lại như sau:

Bài 7. Chiều rộng thửa ruộng là:

1trăng tròn : 3 = 40 (m)

a) Chu vi thửa ruộng là:

(120 + 40) X 2 = 3trăng tròn (m)

b) Thửa ruộng được chia nhỏng hình vẽ minch hoạ sau:

Ta thấy hình chữ nhật còn sót lại bao gồm các cạnh là:

Chiều rộng = chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu = 40m Chiều dài hình chữ nhật bắt đầu là:

120 – 40 = 80 (m)

Chu vi hình chữ nhật new là:

(40 + 80) x 2 = 240 (m).

Đáp số:

a) 320m

b) 240m.

Bài 8. Chiều dài hình chữ nhật là:

(72 – 6) : 3 = 22 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

72 : 2 – 22 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

22 x 14 = 308 (

*
).

Đáp số: 308

*
.

Bài 9. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

6 x 10 = 60 (

*
)

Cạnh hình vuông vắn là:

60 : 4 = 15 (cm)

Diện tích hình vuông là:

15 x 15 = 225 (

*
).

Đáp số: 225

*
.

Bài 10. Ta minch hoạ quy trình cưa tkhô hanh Fe của bác bỏ An nhỏng hình bên dưới đây:

Mỗi một nét đánh dấu bên trên đoạn trực tiếp là 1 trong những lần cưa.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Kể Lại Buổi Sinh Hoạt Lớp, Viết Đoạn Văn Kể Lại Buổi Sinh Hoạt Lớp

Nhìn trên hình mẫu vẽ ta thấy cùng với 4 lần cưa, bác An được 5 đoạn thẳng cỏ chiều nhiều năm 2m.