Toán thù lớp 4 chia mang đến số có 2 chữ số học viên thường xuyên được thiết kế quen cùng với phxay tính phân chia và các bài tập áp dụng của phnghiền phân tách.

Bài học tập này viettiep.info liên tiếp hỗ trợ những kỹ năng và kiến thức trọng tâm, bài tập vận dụng của toán thù lớp 4 phân chia cho số tất cả 2 chữ số. Phú huynh vàhọc viên cùng tìm hiểu thêm nhé.Bạn đang xem: các bài luyện tập chia đến số gồm 2 chữ số lớp 4

1. Ôn tập phương pháp chia mang đến số có 1 chữ số


*

Thực hiện nay phnghiền phân tách theo vật dụng tự từ bỏ trái qua buộc phải.

Bạn đang xem: Bài tập chia cho số có 2 chữ số

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

2 chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không phân tách được mang lại 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách đến số gồm 2 chữ số

2.1. ví dụ như 1. Phxay chia có số dư


*

Thực hiện phép phân tách theo lắp thêm từ trường đoản cú trái qua bắt buộc.

Áp dụng 3 bước: phnghiền phân chia - nhân - trừ.

trăng tròn chia 14 được một, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bằng 0

2.2. lấy ví dụ 2. Phép phân tách có số dư


*

Thực hiện tại phnghiền phân tách theo máy từ từ trái qua buộc phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân chia 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép chia mang lại số có 2 chữ số

Những lưu ý Lúc triển khai phxay chia số có nhì chữ số

Phxay phân tách không còn là phnghiền phân tách tất cả số dư bằng 0

Phnghiền chia có dư là phxay chia bao gồm số dư khác 0

Phép phân tách tất cả dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia

3. Ôn tập hàng với phần trong số trường đoản cú nhiên


*

Hàng đối kháng trăm, hàng chục, sản phẩm đơn vị chức năng phù hợp thành lớp đơn vịHàng trăm ngàn, hàng chục nghìn, hàng trăm thích hợp thành lớp nghìn

4. Những bài tập vận dụng toán lớp 4 phân tách mang lại số có 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 205trăng tròn : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại con gà từng ngày con kê đẻ được 3000 trứng phân thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi có từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:


*

36 chia 19 được một, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19


53 chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 22một là phnghiền phân chia hết


205 phân chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phnghiền phân chia hết


168 phân chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân tách 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 phân tách 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phnghiền chia hết.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Miêu Tả Cảnh Sông Nước, Viết Đoạn Văn Miêu Tả Cảnh Sông Nước

Bài 2:


56 phân tách 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân tách 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép phân tách tất cả số dư


205 phân chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phxay phân chia bao gồm số dư


228 phân chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 phân chia 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 phân chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép phân tách có số dư


459 phân tách 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không chia được đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phxay phân tách gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo nguyên tắc ưu tiên: phxay nhân phân chia trước, cộng trừ sau

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày kê đẻ được 250 tá trứng

5. các bài luyện tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính cùng tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây nạp năng lượng quả nhà Bác Tư bao gồm 800 cây nạp năng lượng quả các nhiều loại được tdragon vào 16 mặt hàng. Hỏi từng hàng tất cả bao nhiêu cây ăn uống quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học xuất sắc tân oán lớp 4 phân chia mang lại số có 2 chữ số, học sinh cần được siêng năng làm bài tập nhằm thành thục quá trình tính phnghiền phân tách. Tiếp tục theo dõi viettiep.info và để được hỗ trợ thêm các kỹ năng và kiến thức bổ ích nhé.